dimecres
25 - 09 - 19
Lliçó inaugural de Càritas Diocesana de Lleida Seu de Càritas Diocesana de Lleida 25-09-2019
dimecres
25 - 09 - 19
Xerrada 'El paper del laic en la renovació de les comunitats parroquials' Casa de l'Església-Acadèmia Mariana. 25-09-2019
dimecres, dimecres
02 - 10 - 19, 02 - 10 - 19
Festa de la Verge Blanca Oratori de la Verge Blanca de l'Acadèmia. 02-10-2019, 02-10-2019
dimecres, dimecres
02 - 10 - 19, 02 - 10 - 19
Festa de la Verge Blanca Oratori de la Verge Blanca de l'Acadèmia. 02-10-2019, 02-10-2019

Portal de transparencia

Altres enllaços

Encara no s'ha creat cap contingut per la portada.