dijous
08 - 12 - 22
dissabte
10 - 12 - 22
Recés de Joves a Poblet. Delegació de Pastoral de joves. Casa dels Salesians de Poblet. 10-12-2022
diumenge
11 - 12 - 22
diumenge
11 - 12 - 22
dimarts
13 - 12 - 22
Missa centres regionals. Presidida pel bisbe Salvador. Parròquia de Sant Joan 13-12-2022

Portal de transparencia

Altres enllaços

Encara no s'ha creat cap contingut per la portada.