Títol
L'Església és notícia 12/05/2013

Hem fet menció al dia mundial dels M.C.S. Amb paraules del nostre Bisbe i del Sant Pare sobre aquesta diada.
També hem tingut un convidat en aquesta ocasió el Vicari General de la Diòcesis, Mossèn Ramon Prat i Pons, per parlar sobre la IV assemblea Diocesana,que es celebrarà el dia 18 de Maig a l'Acadèmia Mariana de Lleida, amb el Lema: " La nostra Qualitat Espiritual" VIURE EN FRATERNITAT.

Hemos mencionado que hoy es el dia mundial de los Medios de Comunicación Social. Con palabras de nuestro Obispo i del Santo Padre sobre esta celebración.
Tambien hemos tenido un invitado, en esta ocasión el Vicario General de la Dócesis, Mossèn Ramón Prat i Pons, para hablar sobre la IV asamblea Diocesana, que se celebrará el 18 de Mayo en la Academia Mariana de Lleida, con el Lema: " Nuestra Calidad Espiritual, VIVIR CON FRATERNIDAD.

L'Església és notícia 05/05/2013

hem Parlat de la XXVII trobada Interdiocesana de Vida Creixent a Lleida, que es celebrarà el dimecres dia 8 de maig a les Instal-lacions de l'Acadèmia Mariana de Lleida.
Els convidats son el President de vida Creixent a Lleida Xavier Pelegrí i la secretaria de la Junta Divina Albà.

Hemos hablado de la XXVII edición del encuentro Interdiocesano de " Vida Creixent", que se celebrarà el proximo miercoles 8 de Mayo, en las instalaciones de la Acadèmia Marianade Lleida.
Los invitados son el Presidente de " Vida Creixent" en Lleida Xavier Pelegrí i la secretaria de la Junta Divina Albà.

L'Església és notícia 28/04/2013

Parlem avui amb el Pare Valls de la comunitat Salesiana de Lleida, del espai de trobada del mon empresarial i de la Xarxa d'entitats Cristianes d'acció caritativa i social, que es celebra el dia 2 de maig.

Hoy hablamos con el Padre Joan Valls de la comunidad Salesiana de Lleida, del espacio de encuentro del mundo empresarial i de la organización de entidades Cristianas de acción caritativa i social, que se celebra el 2 de mayo.

L'Església és notícia 21/04/2013

Entrevista al President del Centre d'Espais Cristians de Lleida, Oscar Costa Vazquez,amb motiu de la trobada de monitors i monitores de Catalunya, celebrada els dies 21 i 22 d'Abril a Salou ( Tarragona ).

Entrevista al Presidente del Centro d'Espais Cristians,de Lleida, Oscar Costa Vazquez, con motivo de la Trobada de monitores i monitoras de Catalunya celebrada los dias 21 y 22 de Abril en Salou ( Tarragona ).

L'Església és notícia 14/04/2013

Aquest diumenge varen ser protagonistes el grup de Caritas que duen a terme la tasca de atendre als Temporers en la epoca de la recollida de la Fruita.
Varen fer una Crida per demanar voluntaris i els estris mes necesaris per aquesta campanya.

Este domingo fueron protagonistas el grupo de Caritas que son las encargadas de atender a los temporeros en la epoca de la recogida de la fruta.
Hiciero una llamada para animar a las personas que puedan a sumarse a la tarea como voluntarios-as. i tambien indicaron los productos mas necesarios para esta campanya que ya se està preparando.

L'Església és notícia 07/04/2013
L'Església és notícia 31/03/2013

En aquest diumenge de Pasqua hem volgut incidir en l'alegria de la Pasqua i les tradicions religioses i Populars de les terres de Lleida. Com a convidat Joan Bellmunt. Escriptor, i cronista dels fets costums i llegendes de les de les nostres contrades

En este domingo de Pasqua hemos querido incidir en la alegria de la Pascua y las tradiciones religiosas y populares de nuestra tierra.
Como invitado Joan Bellmunt, escritor y cronista de las costumbres, hechos i leyendas de nuestro entorno.

L'Església és notícia 24/03/2013

Las cofradias de nuestra Ciudad, fueron protagionistas de este espacio de la Iglesia Diocesana, con motivo de la Celebración de los desfiles procesionales y conferencias quaresmales que han organizado estas cofradias i congregaciones.

Les confradies de la nostra Ciutat,varen ser el protagonistes d'aquest espai de l'Esglèsia Diocesana amb motiu de la celebració de les desfilades procesionals i conferencies quaresmals que han organitzat les confraries i congrecions de la Ciutat.

L'Església és notícia 17/03/2013

Amb motiu del nomenament del nou Sant Pare Francesc,
parlarem avui amb el nostre bisbe Joan Piris i coneixerem la seva valoració de la persona del Papa Francesc i al mateix temps parlar del dia del seminari que es celebra aquest diumenge 17 de març.

Con motivo de la elección del Papa Francisco, hablaremos hoy con nuestro Obispo Juan Piris para conocer la valoración que hace del nuevo Papa. Al mismo tiempo nos habla del dia del Seminario que se celebra este domingo 17 de marzo.

L'Església és notícia 10/03/2013

Entrevista amb el Rector del Seminari de Lleida, Mossèn Jaume Pedros, amb motiu del dia del Seminari que es celebrarà el diumenge dia 17 de març.
Incidin en les noves tecnologies per arribar al joves. Una nova manera de cridà al Sacerdoci.
La manca de Sacerdots afecta també molt d'aprop a tots els fidels.

Entrevista con el Rector del Seminario de Lleida, Mossèn Jaume Pedros, con motivo de celebrarse el dia del seminario el domingo 17 de marzo.
Se hace incapié en una nueva manera de implicar a los jovenes con sus propios testimonios para acercarlos a la vocación al Sacerdocio.
La falta de Sacerdotes afecta tambien a todos los fieles.

L'Església és notícia 03/03/2013

Entrevista amb els rectors insolidum de la Parroquia d'Alcarras, Mossèn Xavier Navarro i Mossèn Enrique Gálvis.
Nou projecte que han començat un grup de families de la població envers la formació religiosa dels seus fills.
Un espài formatiu per pares i fills.

Entrevista con los Parrocos insolidum de la Parroquia de Alcarras. Mossèn Xavier Navarro i Mossèn Enrique Gálvis.
Un proyecto nuevo que han iniciado un grupo de familias de la población para aumentar la formación religiosa de sus hijos.Un espacio formativo para padres e hijos.

L'Església és notícia 24/02/2013
L'Església és notícia 17/02/2013

Entrevista amb Mossèn Daniel Turmo, Canonge de la Santa Esglesia Catedral i responsable del Area de Catecumenat de la nostra Diocesis. Amb motiu de la cel-lebració aquests primer diumenge de Cuaresma a la Catedral de Lleida del ritus de l'elecció lliurant als Catecúmens el
simbol de la Fe i el Parenostre.

Entrevista con Mossèn Daniel Turmo, Canonigo de la Santa Iglesia Catedral i responsable del Area de Catecumenado de nuestra Diócesis. El motivo es la celebración este primer domingo de Cuaresma a la Catedral de Lleida del rito de elección, entregando a los Catecumenos el símbolo de la Fe i el Padrenuestro.

L'Església és notícia 10/02/2013

Campanya de la Fam de Mans Unides, parlem amb la presidenta a Lleida la Sra Pilar Menendez sobre els actes que es durant a terme a la Diòcesis de Lleida amb aquest motiu.

Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo.
hablñamos con la presidenta a en Lleida, Sra Pilar Menendez sobre los actos quetendren lugar en la Diócesis de Lleida con este motivo.

L'Església és notícia 03/02/2013

En aquest espai el diumenge 3 de febrer parlem de làrea d'evangelització Gaudium et Spes, amb motiu de la trobada del proper dia 9 de febrer oberta a totes les persones que es senten part de l'església lleidatana. Parlem amb la Delegada de Pastoral Universitaria Silvia Miquel i la Delegada de Missions Monica Cabezuelo.

En este espacio el domingo dia 3 de febrero hablamos de el area de Evangelización: Gaudium et Spes, con motivo del encuentro del proximo 9 de febrero, abierto a todas las personas que se sienten parte de la Iglesia de Lleida.
Hablamos con la Delegada de Pastoral Universitaria Silvia Miquel y la Delegada de Misiones Mónica Cabezuelo.

L'Església és notícia 27/01/2013

Mossèn Jaume Pedros Rector del Seminari Diocesà es el nostre convidat avui amb motiu de l'ordenació d'un nou Diaque a la nostra Diòcesis.

Mossèn Jaime Pedros, Rector del Seminario Diocesano es nuestro invitado hoy con motivo de la ordenación de un nuevo Diacono para nuestra Diócesis.

L'Església és notícia 20/01/2013

En la jornada Mundial de les Migracions,parlem amb Mossèn Joan Mora Coordinador de la Pastoral de Migracions.

En la jornada Mundial de las Migraciones, hablamos hoy con el coordinador de la Pastoral de Migraciones de nuestra Diocesis, Mossè Joan Mora.

L'Església és notícia 13/01/2013

Setmana de pregaria per la Unitat dels Cristians, actes a Lleida, com ha convidada la Delegada d'Ecumenisme i diàleg interrreligiós la Sra. Cesca Agustí.

Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos,actos en Lleida, como invitada la Delegada de Ecumenismo i dialogo interrreligioso, la Sra. Cesca Agustí.

L'Església és notícia 06/01/2013
L'Església és notícia 30/12/2012

Pàgines