L'escola concertada de Catalunya, que matricula a tres de cada deu alumnes catalans, ha expressat la seva voluntat de combatre la "desinformació" existent sobre el model d'iniciativa social, que "ha rebut molts atacs", malgrat estar recollit a la Llei d'Educació Catalana i contribuir al sistema educatiu en termes de compromís social i de qualitat en l'educació. L’Escola de la Gent, va presentar ahir la seva campanya sota el lema “Emprenedora, diversa i de qualitat”. Durant la roda de premsa, es va posar en valor la contribució d’aquests centres, que acullen més de 300.000 alumnes, mirant de trencar alguns estereotips, com els que la vinculen a un cert elitisme o a un afany de lucre que no existeix.

Els arguments es van centrar en defensar que l’Escola de la Gent és l’escola de la iniciativa social, la que ofereix més hores d’activitat docent, l’escola que treballa en la conciliació familiar i que és experta en gestió de reptes. També es va voler subratllar que l’Escola de la Gent està implantada a tot el país i que agrupa projectes singulars i diversos. D’altra banda, es va posar en valor que aquests centres acullen més de 50 nacionalitats i un 14% d’alumnat NESE (igual que a les escoles públiques). Finalment, es va destacar que és l’escola amb resultats de competències bàsiques per sobre de la mitjana, amb un abandonament escolar molt baix, amb una plantilla estable i compromesa i amb un servei personalitzat a famílies i alumnat.

En el marc de la roda de premsa, Eva Salvà, directora general de l’Agrupació Escola Catalana, va subratllar la necessitat de “superar estereotips i valorar l’aportació educativa i social de l’Escola de la Gent”. De la seva banda, Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, va emfatitzar que “diversos organismes internacionals com la UNESCO o la OCDE indiquen que els reptes de futur en educació exigeixen de la participació de la iniciativa social”.

La campanya de l’Escola de la Gent es desenvoluparà a les xarxes socials, a premsa i a la televisió amb la projecció d’un espot. L’impulsen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, l’Agrupació Escola Catalana, la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya i la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament.