Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi