Nomenaments a l'església de Lleida

El bisbe vincula permanenment a Mn. Luis Antonio Aguirre a la diòcesi

[16-11-23] Mitjançant el Decret del Sr. Bisbe, de 15 de novembre de 2023, i d'acord amb les disposicions del Codi de Dret Canònic, Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de la Diòcesi de Lleida, ha concedit a Mn. Luis Antonio Aguirre Abella la incardinació plena en la diòcesi (vincular de manera permanent a un eclesiàstic a una diòcesis determinada), amb tots els drets i facultats que li són inherents al clergat d'aquesta, esperant que serà un bon col·laborador en el servei pastoral a la nostra Església particular.

 

Català

El bisbe signa tres nous nomenaments

Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:
  • P. Joan Badia Morera, ocd, nomenat Consiliari diocesà de l’ACO a Lleida, amb data 23.10.23
  • P. Joan Badia Morera, ocd, nomenat Delegat Diocesà de Pastoral Obrera, amb data 23.10.23.
  • Joan Burballa i Noria, nomenat President del Servei de Colònies de Vacances, amb data 27.10.23.
Català

Nomenament setembre

Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:

 

• P. Antoni Riera Figueras, nomenat Encarregat de la parròquia del Sagrat Cor de Raïmat (Lleida), per substituir el seu rector P. Cinto Casanovas Corderroure, mort fa cinc dies a Sant Cugat del Vallés, amb data 14.09.23.

 

Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el catorze de setembre de dos mil vint-i-tres.

 

Català

Nomenaments setembre

Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:

 

• Mn. Jaime Clusa Barrabés, nomenat rector de la Parròquia del Santíssim Salvador de Lleida (barri de Pardinyes), amb atenció al centre de culte de Llívia, amb data 01.09.23.

 

• Mn. Xavier Navarro Llesta, nomenat rector de les parròquies de la Mare de Déu del Carme i Sant Joan Baptista de Lleida, amb data 01.09.23.

 

Català

Nomenament juliol

Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament:

 

• P. Joan Carrera i Carrera, nomenat Vicari de la parròquia de Sant Ignasi de Lleida, amb data 26.07.23

 

Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el vint-i-sis de juliol de dos mil vint-i-tres.

 

Català

Pàgines