La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat la Memòria Anual d'Activitats de l'Església catòlica a Espanya 2019. L'Oficina de Transparència de la CEE, que dirigeix Ester Martín, és l'encarregada d'elaborar aquest document en el qual, d'una banda, es rendeixen comptes sobre l'activitat econòmica de l'Església; alhora que es presenta la seva labor en els diversos àmbits.

 

La Memòria d'activitats ha comptat com en altres ocasions amb l'informe d'assegurament raonable de la prestigiosa auditora PWC. Per a l'elaboració de la Memòria, s'han realitzat també auditories en diverses diòcesis espanyoles i en algunes parròquies. En total, ja el 75% de les diòcesis espanyoles i més de 240 parròquies han realitzat aquesta auditoria. És una de les activitats proposades en el Pla de Transparència implantat en 2014.

 

La memòria de 2019 recull en l'actualitat més de 100.000 dades. D'altra banda, mentre que en la primera Memòria que es va realitzar al 2007 es van recollir les dades de 78 indicadors, en la que es presenta enguany es recullen més de 400 indicadors en relació a l'economia i a l'activitat de l'Església, expressió de l'esforç per recollir millor i donar a conèixer la vida de l'Església.

 

La part econòmica d'aquesta Memòria està vinculada a l'activitat econòmica de 2019 i recull les dades de l'assignació tributària registrats a favor de l'Església en la Declaració de la Renda de 2020. En aquesta part econòmica es detalla, a més, el destí d'aquests diners recollits, que s'empra a sostenir els fins propis de l'Església catòlica. Aquestes dades es van fer públics el mes de març passat i ara es donen les xifres definitives: els contribuents van assignar a l'Església 301.208.649€ el que suposa un increment de 16.092.852€ en relació a 2018.

 

Avui es presenta l'activitat de l'Església a Espanya durant aquest exercici. En aquesta part de la Memòria s'amplia el focus a tota l'activitat de l'Església, per a conèixer com el treball conjunt de diòcesi, institucions de vida consagrada i altres entitats religioses fan possible que la labor de l'Església sigui una realitat en tots els àmbits i racons de la nostra geografia.

 

1. Qui integra l'Església catòlica a Espanya?

 

Així s'estructura l'Església Catòlica a Espanya:

 

• 70 diòcesi amb 22.993 parròquies, més de 11.000 rurals. Atenen les parròquies 16.960 sacerdots i 465 diaques permanents.

• 411 instituts religiosos als quals pertanyen 37.286 religiosos que es reparteixen en 4.641 comunitats.

• 8.739 monjos i monges de clausura viuen en els 751 monestirs que hi ha a Espanya.

• 13.443 entitats religioses i associacions de fidels promouen múltiples iniciatives.

• 86 associacions i moviments de laics d'àmbit nacional reuneixen 413.325 membres.

 

Com assenyala el papa Francesc, “Vosaltres sou els custodis del servei a l'Església: el servei de la Paraula, el servei de l'altar, el servei als pobres”.

 

2. Una Església que anuncia

 

L'anunci de l'Evangeli el realitzen els sacerdots, religiosos i laics a través d'innombrables iniciatives. Només en la catequesi de l'Església col·laboren 96.470 catequistes. D'altra banda, l'Església desenvolupa des de fa segles una activitat molt rellevant en l'àmbit de l'educació. Els centres que promouen ordres i congregacions religioses, diòcesis i altres institucions eclesials proposen un conjunt de valors que impliquen una formació integral de la persona.

 

• 2.564 centres catòlics fan classe a més de 1,52 milions d'alumnes.

• En aquests centres treballen 130.925 persones, de les quals 106.275 són docents.

• Els 2.433 centres catòlics que estan concertats estalvien a l'estat 3.722 milions d'euros.

• Hi ha 435 centres d'educació especial amb 11.450 alumnes.

 

L'assignatura de Religió en el sistema educatiu espanyol és una disciplina d'oferta obligatòria en els centres educatius, però de lliure elecció per als alumnes. En 2019, 3.337.917 estudiants van triar l'assignatura de Religió, impartida per 35.294 professors.

 

D'altra banda, 118.596 alumnes van cursar estudis en alguna de les 15 universitats de l'Església.

Un paper fonamental en l'anunci de l'Evangeli el tenen els missioners, presents en els cinc continents:

 

• 10.893 missioners espanyols són presents en 135 països.

• 532 famílies en missió.

• 1.115 territoris de Missió, 179 d'ells nous.

• Més de 2 milions d'euros lliurats per a projectes del Fons “Nova Evangelització”.

 

3. Una Església que celebra

 

Una de les activitats de l'Església és la celebració dels sagraments. L'anunci de l'Evangeli implica cuidar i acompanyar a la comunitat cristiana, especialment en els esdeveniments més importants de la seva vida, a través dels sagraments. I és que la fe que ha estat anunciada és també celebrada per la comunitat cristiana.

 

Celebracions dels sagraments:

 

• 175.844 batejos.

• 204.618 primeres comunions.

• 124.258 confirmacions.

• 36.650 matrimonis.

• 25.122 uncions de malalts.

• 130 ordenacions sacerdotals.

A més:

• Més de 9,3 milions de persones assisteixen a missa regularment.

• En un any se celebren més de 9,56 milions d'Eucaristies.

• Els sacerdots dediquen 30 milions d'hores a l'any en la seva labor en les parròquies: administració dels sagraments, la pastoral, visites als malalts i despatx parroquial.

• Més de 44 milions d'hores dediquen sacerdots, voluntaris i seglars a l'activitat Pastoral de l'Església.

 

 

4. Una Església que viu la fe

 

L'anunci i la celebració de la fe porten a una vivència compromesa amb els més febles i els desfavorits. Dos àmbits de proximitat amb els quals sofreixen i representen la pastoral de la salut i la pastoral penitenciària, que fan present especialment aquesta labor de l'Església.

 

Pastoral de la salut:

 

• 20.707 voluntaris i agents de Pastoral, 19.254 d'ells en parròquies.

• Uns 1.200 capellans hospitalaris.

• 2.863 parròquies amb grups d'atenció.

• 186.341 persones acompanyades al mes.

 

Pastoral penitenciària:

 

• 2.560 voluntaris de pastoral penitenciària dins i fora de la presó.

• 162 capellans.

• 7.163 participants en celebracions de capellania.

• 985 programes amb els reclusos en l'àrea social, religiosa i jurídica.

 

En els últims 9 anys han augmentat en un 71,69% els centres assistencials de l'Església

També són el veritable rostre de l'Església els que durant 2019 han atès, en els 9.163 centres de l'Església, a més de 4 milions de persones.

 

Des de l'any 2010, l'Església compta amb 3.826 centres més; el que suposa un augment del 71,69%.

 

En aquesta labor social i assistencial, l'Església compta amb el treball de diferents institucions i ong´s que desenvolupen la seva labor en diferents camps. Entre elles, Càritas i Mans Unides. L'acció de Càritas ha estat possible amb la participació de 80.995 voluntaris i 5.571 treballadors remunerats, que han desenvolupat la seva labor a través els 5.597 centres i serveis. S'han beneficiat 2,39 milions de persones. Mans Unides amb 5.788 voluntaris, van afrontar 540 nous projectes de cooperació al desenvolupament dels quals es van poder beneficiar 1,55 milions de persones. Més de 6 milions de persones són beneficiàries indirectes.

 

5. El patrimoni de l'Església

 

Nombrosos béns mobles i immobles documentals; obres pictòriques, arquitectòniques, cinematogràfiques, exposicions i concerts expressen la importància cultural de l'Església a Espanya. Una important presència en l'ampli patrimoni cultural del nostre país, que suposa una font immensa de riquesa i valor per a tota la societat.

 

El patrimoni cultural té una finalitat litúrgica, evangelitzadora i pastoral, alhora que està obert a l'estudi i a la contemplació de la societat.

 

• 3.290 béns immobles d'interès cultural estan a cura de l'Església.

• 639 santuaris a Espanya

• 415 celebracions i festes religioses a Espanya

• 45 festes religioses d'interès turístic internacional i 95 d'interès turístic nacional.

• El camí de Sant Jaume va ser recorregut per 347.578 pelegrins.

• 4.521 confraries inscrites acullen a més d'un milió de confrares.

• S'han realitzat 486 projectes de conservació, restauració i construcció de temples amb una inversió de gairebé 62 milions de €.

 

El camí de la transparència

 

La Conferència Episcopal, a través de la seva Oficina de Transparència, fa realitat el seu objectiu d'avançar cada any en el camí de la transparència. Aquesta Memòria es converteix en la cita “anual” amb la qual l'Església, fidel al seu compromís amb els fidels i tota la societat, presenta el seu veritable rostre, donant a conèixer la seva forma d'organització, la seva estructura, el seu finançament i les activitats que desenvolupa en el marc dels seus fins propis: l'evangelització, l'anunci de la fe i l'exercici de la caritat.

Gràcies per fer-ho possible.

 

Un compromís amb el qual també es vol donar les gràcies. “Gràcies per la vostra col·laboració, gràcies pel vostre temps, gràcies pels vostres donatius, gràcies per marcar la X de l'Església i la X dels fins socials” escriu el president de la CEE, el cardenal Juan José Omella, en les pàgines de la Memòria.

 

“I gràcies a aquelles persones que dediquen la seva vida a fer-ho possible”, conclou el també arquebisbe de Barcelona.

 

Al següent enllaç us podeu descarregar la memòria: https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2021/05/Memoria-d...