HORARIS DE MISSES DE LES PARROQUIES DEL BISBAT DE LLEIDA

Podeu buscar per població, per horari o per les dues coses. Recordeu posar les hores en el format correcte: "Ex: 09:00 a 11:30"
Feiners / Vigílies / Diumenges.
Lleida (Sant Llorenç, màrtir) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions09:00Feiners (De dilluns a dissabte)Català.20:00Feiners. (dilluns dimecres i divendres)Català20:00Feiners (dimarts, dijous, dissabtes i vigílies)Castellà. 10:00Diumenges i festiusCatalà.12:30Diumenges i festiusCastellà. 18:00Diumenges i festius. Català.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 09:00
 • Feiners (De dilluns a dissabte)
 • Català.
 • 20:00
 • Feiners. (dilluns dimecres i divendres)
 • Català
 • 20:00
 • Feiners (dimarts, dijous, dissabtes i vigílies)
 • Castellà.
 • 10:00
 • Diumenges i festius
 • Català.
 • 12:30
 • Diumenges i festius
 • Castellà.
 • 18:00
 • Diumenges i festius.
 • Català.
Lleida (Sant Martí, bisbe de Tours) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:30Feiners.Català / Castellà20:00Vigílies i dissabtes.Castellà11:00Diumenges i festius.Català.13:00Diumenges i festius.Castellà.20:00Diumenges i festius. Català
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:30
 • Feiners.
 • Català / Castellà
 • 20:00
 • Vigílies i dissabtes.
 • Castellà
 • 11:00
 • Diumenges i festius.
 • Català.
 • 13:00
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
 • 20:00
 • Diumenges i festius.
 • Català
Lleida (Sant Pau, apòstol)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:30Feiners.Castellà (Alterança català-castellà; Bilingüe)-19:30Dissabtes i vigílies. Català / Castellà -10:30Diumenges i festius.Castellà.12:00Diumenges i festius. Castellà.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:30
 • Feiners.
 • Castellà (Alterança català-castellà; Bilingüe)
 • -
 • 19:30
 • Dissabtes i vigílies.
 • Català / Castellà
 • -
 • 10:30
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
 • 12:00
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
Lleida (Sant Pere, apòstol)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions18:30Laborals (de dilluns a divendres)CatalàHorari d'hiverm de l'1 d'Octubre al 30 de Juny 19:00Vigílies i dissabtesCatalàHorari d'hiverm de l'1 d'Octubre al 30 de Juny 12:00Diumenges i festiusCastellàHorari d'hiverm de l'1 d'Octubre al 30 de Juny 12:00Laborals (de dilluns a divendres)CatalàHorari d'estiu de l'1 de juliol al 30 de setembre19:00Vigílies i dissabtesCatalàHorari d'estiu de l'1 de juliol al 30 de setembre11:00Diumenges i festiusCastellàHorari d'estiu de l'1 de juliol al 30 de setembre
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 18:30
 • Laborals (de dilluns a divendres)
 • Català
 • Horari d'hiverm de l'1 d'Octubre al 30 de Juny
 • 19:00
 • Vigílies i dissabtes
 • Català
 • Horari d'hiverm de l'1 d'Octubre al 30 de Juny
 • 12:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà
 • Horari d'hiverm de l'1 d'Octubre al 30 de Juny
 • 12:00
 • Laborals (de dilluns a divendres)
 • Català
 • Horari d'estiu de l'1 de juliol al 30 de setembre
 • 19:00
 • Vigílies i dissabtes
 • Català
 • Horari d'estiu de l'1 de juliol al 30 de setembre
 • 11:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà
 • Horari d'estiu de l'1 de juliol al 30 de setembre
Lleida (Santa Maria de Butsènit)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions10:30Diumenges i festiusCatalà
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 10:30
 • Diumenges i festius
 • Català
Lleida (Santa Maria de Gardeny)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:00FeinersCatalà19:00Vigílies i dissabte.Castellà09:00Diumenges i festiusCastellà10:30Diumenges i festiusCatalà12:00Diumenges i festiusCastellà
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:00
 • Feiners
 • Català
 • 19:00
 • Vigílies i dissabte.
 • Castellà
 • 09:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà
 • 10:30
 • Diumenges i festius
 • Català
 • 12:00
 • Diumenges i festius
 • Castellà
Lleida (Santa Maria Magdalena)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions09:00Feiners (De dilluns a dissabte) Català. 09:00Diumenges i festius Català. 12:30Diumenges i festius Castellà
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 09:00
 • Feiners (De dilluns a dissabte)
 • Català.
 • 09:00
 • Diumenges i festius
 • Català.
 • 12:30
 • Diumenges i festius
 • Castellà
Lleida (Santa Teresa de l'Infant Jesús)HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions08:30Feiners (de dilluns a divendres)Català12:30Feiners (de dilluns a divendres)Castellà19:30Feiners (de dilluns a divendres)Català09:30Feiners (de dilluns a divendres) (De juliol a setembre)Català19:30Feiners (de dilluns a divendres) (De juliol a setembre)Català09:30DissabteCatalà.19:30DissabteCatalà09:30Diumenges i festiusCatalà.11:00Diumenges i festiusBilingüe12:30Diumenges i festius.Castellà19:30Diumenges i festius. Català09:30Diumenges i festius. (De juliol a setembre)Català12:30Diumenges i festius. (De juliol a setembre)Castellà19:30Diumenge i festius (De juliol a setembre)Català
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 08:30
 • Feiners (de dilluns a divendres)
 • Català
 • 12:30
 • Feiners (de dilluns a divendres)
 • Castellà
 • 19:30
 • Feiners (de dilluns a divendres)
 • Català
 • 09:30
 • Feiners (de dilluns a divendres) (De juliol a setembre)
 • Català
 • 19:30
 • Feiners (de dilluns a divendres) (De juliol a setembre)
 • Català
 • 09:30
 • Dissabte
 • Català.
 • 19:30
 • Dissabte
 • Català
 • 09:30
 • Diumenges i festius
 • Català.
 • 11:00
 • Diumenges i festius
 • Bilingüe
 • 12:30
 • Diumenges i festius.
 • Castellà
 • 19:30
 • Diumenges i festius.
 • Català
 • 09:30
 • Diumenges i festius. (De juliol a setembre)
 • Català
 • 12:30
 • Diumenges i festius. (De juliol a setembre)
 • Castellà
 • 19:30
 • Diumenge i festius (De juliol a setembre)
 • Català
Lleida (Santa Teresa Jornet) HoraDiesÈpocaIdiomaObservacions19:00FeinersCatalà.19:00Vigílies i dissabte. (Es suprimeix al juliol i l'agost)Català / castellà 12:30Diumenges i festius.Castellà.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 19:00
 • Feiners
 • Català.
 • 19:00
 • Vigílies i dissabte. (Es suprimeix al juliol i l'agost)
 • Català / castellà
 • 12:30
 • Diumenges i festius.
 • Castellà.
LlíviaHoraDiesÈpocaIdiomaObservacions10:30Diumenges i festiusCatalà.
 • Hora
 • Dies
 • Època
 • Idioma
 • Observacions
 • 10:30
 • Diumenges i festius
 • Català.

Pàgines