Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Situació: 
Jubilat
Any naixement: 
1944
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
19/02/2012