Producció
Data publicació: 
02/01/2017

Es fa al Monestir de les Avellanes, parlen J Dantí i Eduard Fonts.

Any document: 
1995

JARC, XIV Jornades Catalano-Balears-1995