Producció
Data publicació: 
02/01/2017

A Sta Teresina, xerrada de la carmelita Cristina Kaufman, el bisbe Malla presideix l´Eucaristía, i concelebra l´abad de Montserrat,i participen nombrosos religiosos/ses

Any document: 
1996

Trobada de religiosos/ses 1996