Producció
Data publicació: 
02/01/2017

Eucaristia a S Llorenç d'acció de gràcies en el 50è anniversari de Càritas Diocesana de Lleida, presidida pel bisbe Ramon.Malla. Parlaments del bisbe Ramon Malla, Carme Sandiumenge, directora de Càritas i Mn Jaume Rubió, delegat episcopal de Càritas.

Any document: 
1997

Mig secle de càritas diocesana (1947-97)