Producció
Data publicació: 
21/09/2012

De bat a bat entrevista al Vicari de Pastoral.

Entrevista a Mn. Josep A. Jové, Vicari de Pastoral. 21-09-12