Producció
Data publicació: 
17/05/2013

Entrevista per al programa DE BAT A BAT del Bisbat de Lleida a membres dels mitjans de comunicació social del

mateix Bisbat sobre la JORNADA MUNDIAL DELS MITJANS DE COMUNICACIO SOCIALS

Entrevista Jornada mundial dels mitjans de comunicació socials