Producció
Data publicació: 
31/05/2013

Carme Parellada conversa amb el germà marista Ramon Benseny, superior del convent de Les Avellanes;el pare mercedari Joaquín Millán, rector de la parròquia de La Mercè, i el pare carmelita Pere Martorell, prior de l'orde a Tarragona, sobre els màrtirs de la Diòcesi de Lleida que seran beatificats el proper 13 d'octubre a Tarragona.

Propera beatificació màrtirs.