Producció
Data publicació: 
16/08/2013

Diferents testimonis de persones ( joves i grans) implicades en l'anada de 15 nois i noies de la diòcesi de Lleida a la comunitat ecumènica de Taizé (França)

Testimonis de l'anada de joves lleidatans a Taizé (França). agost 2013