Montse Sànchez ha estat nomenada fa unes setmanes coordinadora del Departament de Pastoral Aplicada de l’IREL. La seva missió és la formació teològica, pastoral, espiritual i psicopedagògica de persones cristianes que se sentin cridades a exercir el ministeri d’Animadors de Comunitat o d’Agents de Pastoral. Hem aprofitat per parlar amb ella de la seva tasca i dels paper d’aquestes figures que gestionen juntament amb els rectors algunes comunitats parroquials de la nostra diòcesi.

1. Quina missió t’ha encomanat el bisbe?
Fa unes setmanes que sóc la coordinadora del Departament de Pastoral Aplicada de l’IREL, i a grans trets coordino la formació dels Animadors de Comunitat i dels Agents de Pastoral. Podem dir que faig de pont entre aquestes persones que s’han sentit cridades a exercir aquesta tasca a una comunitat parroquial, l’IREL i el Bisbat. Fins ara ha desenvolupat aquesta tasca Laureano Sánchez i aprofito per donar-li les gràcies per tot el que ha fet.

2. Quan van néixer les figures dels animadors de comunitat al nostre bisbat i perquè?
Va ser una iniciativa del Bisbe Joan Piris i de la resta d’Equip Episcopal que es va presentar a finals del mes de maig de l’any 2014. L’objectiu era mantenir la flama de les comunitats ja que faltaven preveres. Jo vaig ser una d’aquestes primeres animadors i vaig està destinada a Pardinyes, parròquia en la qual som tres animadors que col•laborem amb Mn. Joan Jové. Actualment hi ha 20 animadors que han estat enviats a diferents parròquies de la diòcesi i n’hi ha 7 que estan pendents de destí.

3. Qui pots ser animadors de comunitat?

Poden optar a la formació que ofereix l’IREL per ser animadors i han acabat els cursos d’Agent de Pastoral, diplomatura o llicenciatura en ciències religioses i ser presentat per una comunitat parroquial o un moviment cristià. També poden ser animadors els seminaristes o els diaques en formació. A més a més, el rector ha d’enviar una carta de recomanació perquè la persona interessada pugui desenvolupar la formació específica d’Animador de Comunitat.

4. Quines són les tasques concretes dels Animadors de Comunitat?
L’objectiu principal és mantenir vives les comunitats i per fer-ho ens hem de coordinar amb el mossèn de la parròquia. Entre aquestes tasques destaquen per exemple la coordinació de la catequesi; la organització de la litúrgia; preparar els temps especials de l’any com l’Advent o la Pasqua, tenir cura dels diferents grups de la parròquia, escoltant-los i posant-nos al seu servei; organitzar els grups de reflexió bíblica, així com xerrades formatives; entre d’altres. Si cal també fem accions litúrgiques, com celebracions de la paraula quan el mossèn no hi és, la qual cosa permet que la comunitat es continuï reunint. Cal dir que els Animadors fem entre quatre i cinc trobades durant el curs i també estem cridats a seguir una formació permanent.

5. Com valoren les comunitats la presència dels Animadors?
Crec que valoren la nostra tasca positivament. Penso que ens consideren propers i que valoren que destinem temps a escoltar-los i a coordinar els grups. Un temps que moltes vegades no tenen els mossens ja que els darrers temps han hagut d’assumir més volum de feina.