|23-02-24| Un grup de 5 persones de les parròquies de Sant Pau i de la Unitat Pastoral Pilar-Magdalena estan seguint telemàticament un programa de formació de Lideratge Pastoral que duu a terme Autem, que és una Fundació de Lideratge Pastoral al servei de l'Església. Aquesta formació la segueixen també persones d'altres diòcesis espanyoles.

 

Davant dels canvis profunds en la societat i a l'Església, i tal com ens convida el Papa Francesc, es fa evident la necessitat d'una conversió pastoral, perquè l'Església pugui retrobar la seva identitat essencial: ser missionera i fer deixebles tal com Jesús va dir, que és batejant, evangelitzant i sabent que Ell sempre estarà amb nosaltres. Així, l'objectiu d'aquesta formació impartida per Autem és el de promoure un canvi en la mentalitat i sobretot en el cor de les persones seglars, tot oferint-les formació en lideratge pastoral i poder esdevenir agents de transformació.

 

En les sessions de formació, primerament els ponents comparteixen un tema i després hi ha un temps per reflexionar. Es treballa a tres nivells: el personal, on el programa passa pel cor de cada persona i, mitjançant l'oració i deixant que treballi l'Esperit Sant, poder fer-ne experiència pròpia. Un altre nivell és el relacional, en equip com a deixebles missioners, desenvolupant competències relacionals i de lideratge, compartint i creixent junts. I finalment, hi ha un nivell pastoral, discernint què és allò que Déu vol per a les parròquies on les persones que segueixen aquesta formació estan compromeses.

 

"La conversió pastoral (personal i parroquial), tot i que és un procés llarg i complex, és sobretot apassionant i esperançador i això ens mou a seguir sempre endavant amb la força de l'Esperit Sant, l'esperança i la il·lusió per aconseguir aquest propòsit". Això han manifestat les cinc persones que s'estan formant: Assun, Gemma, Mari Àngels, Pepe i Teresa.