Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
18:30
10:00
Dies: 
Feiners
Diumenges
Idioma: 
Castellà.
Castellà.
Castellà