La comunitat de Filles de Jesús d'Alcarràs ens explica com viu el mes de Maria enmig de la crisi sanitària i social generada per la Covid-19.

 

 

. Podem treure alguna lliçó de la crisi del coronavirus?

 

Creiem que s'estan donant dos valors contraposats:

D'una banda està creixent la consciència de cura dels uns pels altres. Ha augmentat la consciència d'atendre amb afecte i proximitat als nostres majors. S'ha revaloritzat la importància de treballs que semblaven no importants com a part d'una cadena que els fa imprescindibles. La responsabilitat i el compromís de cada individu ara compta molt. D'altra banda creiem que va creixent la desconfiança en les persones que no estan en el nostre entorn més pròxim. Persones que tractem d'esquivar quan les trobem pel carrer. I molt més si no són del nostre país o tenen alguna cosa que els faci diferents.

 

 

 . La crisi del coronavirus pot ser una oportunitat per posar en valor el paper de la dóna a l'Església?

 

La crisi ens ha fet més sensibles a la vulnerabilitat de tots, dones i homes i a la necessitat que tots tenim de donar-nos suport i complementar-nos mútuament.

Des d'aquí, podem somiar i desitjar que es vagin fent passos també a l'Església. Res en la vida pot ser considerat absolut. No es tracta de canviar amb radicalitat sinó d'anar fent passos perquè el valor de la dona es tingui en igual consideració al valor de l'home. En la nostra vida quotidiana s'ha avançat molt més, ja no està tan definit que la dona sempre faci el menjar a casa o vagi a la compra, és a dir l'home el que treballi fora de casa, per exemple.

 

 

Com creieu que la figura de Maria és ajuda avui en dia a definir el paper de la dona en l'Església?

 

Des d'uns quants trets de Maria, crec que sí, que ella, és ajuda avui dia per a definir i impulsar el paper de la dona a l'Església. Maria s'obre i es compromet personalment amb el seu acolliment i acceptació de la petició i invitació que li fa Déu a formar part de la Salvació.

Maria prega i viu una relació profunda amb el Pare:" guarda totes aquestes coses en el seu cor". Maria sofreix i lluita, ho veiem en el Magníficat, per la dignitat i el dret de les persones amb les quals viu. Maria, segueix i escolta la paraula de Jesús. I ho fa en comunitat. Això ho veiem en el text de la creu i en el de Pentecosta juntament amb els altres deixebles.

 

El paper de la dona a l'Església, en principi hauria de ser en igualtat als altres aspectes de la societat. No hi ha dades en els evangelis per a pensar el contrari. Entre els molts que seguien a Jesús estaven Cleofé, Susanna...
 

El nostre compromís com a filles de Déu ens convida i urgeix a seguir els passos de Maria: a demanar estar obertes a aprendre, a estar obertes a la vida i a les persones que ens envolten; a relacionar-nos profundament i des de la intimitat amb Déu; a preocupar-nos per les necessitats dels germans més febles i a viure la nostra fe en comunitat i amb la comunitat parroquial, diocesana a la qual totes pertanyem.

 

. Quin creieu que és el paper de la dona a l'Església actualment?

 

Actualment el paper de la dona ha quedat limitat a oïdors, lectores i manteniment dels temples. En alguns sectors i algunes parròquies s'està iniciant tímidament un moviment d'incorporació: en algunes delegacions diocesanes, alguns càrrecs en la comissió episcopal, en teologia, en Càritas i ONGs ... Però en general podem dir que l'Església ha avançat menys que la societat, que a poc a poc es va obrint a una igualtat.

 

Cap a on creieu que ha d'anar el paper de la dona en el futur?

 

 

Hauríem de créixer molt en igualtat i a considerar-la amb tanta dignitat  com a l'home. Per a Déu, diu Sant Pau que, no hi ha races, ni home, ni dona...

En general, falta bastant també en la societat. Encara ens sorprenem quan veiem a una conductora d'autobusos, a una directora d'universitat, a una policia. Fins i tot, en el vocabulari, dubtem quan ens referim a aquesta mena de professionals.

Hauríem de prendre nota de l'evangeli. En molts llocs, Jesús parla de dones i amb les dones. La hemorroïsa, la samaritana, Magdalena, Maria, Marta, la vídua del temple, la Sirofenicia, la dona de la dracma perduda, la dona encorbada.

 

Comunitat Filles de Jesús.