Títol
Notificació del Bisbe (30-3-2020)
Estimats Germans preveres,
 
Novament em poso en contacte amb vosaltres per a advertir-vos de les noves normes que ha disposat el Governa de Nació en forma de Reial Decret-lei 4166/2020 i que avui publica el B.O.E i que afecten en alguna mesura les nostres comunitats:
 
 
1. Les oficines del Bisbat romandran tancades fins al 9 d’abril, com totes les empreses. subjectes a l’esmentat Decret. Els empleats es quedaran als seus respectius domicilis. En coincidir amb la Setmana Santa i Pasqua, vull insistir en el fet que s’obriran una altra vegada les oficines el dimarts 14 d’abril, si és que una nova mesura no ho impedeix. Per suposat és d’aplicació pels empleats de les parròquies.
 
 
2. Els qui aneu al tanatori o als cementiris a pregar amb les famílies d’algun difunt, heu d’observar les recomanacions enviades i conegudes per tots. Us adjunto l’Ordre del Ministeri de Sanitat, en la qual es prohibeix qualsevol celebració en els tanatoris perquè s’equiparen a les sales de vetlla (Art. 3 i 5). Cal que hi aneu proveïts de guants i mascareta. A la casa sacerdotal les germanes us en poden proporcionar. Els tanatoris acostumen a disposar d’equip individual de protecció; en el cas dels cementiris caldrà preguntar els seus responsables sobre aquesta qüestió.
 
 
3. Quant al manteniment dels temples oberts pel mateix sacerdot, el Decret no diu res en contra. Tanmateix l’anterior R. Decret 4603/2020 (en el que fixava l’estat d’alarma) assemblava els temples als monuments, museus... i que haurien de romandre tancats. Els rectors, com a responsables dels respectius edificis heu d’assegurar l’acompliment de les mesures imposades, respectant en el cas d’accés d’alguna persona a la pregària individual la corresponent separació física entre les persones.
 
 
4. Per a qualsevol dificultat o consulta podeu continuar trucant al telèfon del Vicari General o al del Bisbe. No dubteu gens a fer-ho.
 
 
5. Sembla que aquest temps de confinament afectarà les primeres Comunions i Confirmacions.
 
 
Alguns bisbats ja han decidit ajornar-les fins al començament del proper curs. Al nostre bisbat encara no ho hem comentat. En relació a les primeres Comunions, com a criteri us puc avançar, per evitar consultes i nerviosismes a les famílies, que cada parròquia ho pot decidir en connivència amb els pares afectats. Quant a l’administració del sagrament de la Confirmació, prendrem una decisió la propera setmana. Torno a repetir el mateix consell: No deixeu d’estar units amb el Senyor en la Pregària.
 
 
Busqueu també la comunicació amb els vostres feligresos. Que ningú no se senti sol o abandonat. Intenteu, també amb els mitjans moderns al vostre abast, per continuar en contacte amb els col·laboradors parroquials. Ens hem d’adaptar a noves fórmules de relació i d’evangelització. Em consta que algunes delegacions us envien materials per a la vostra ajuda.
 
 
M'alegra comunicar-vos que la Xarxa d'Entitats Socio-Caritatives de la diòcesi de Lleida, continua donant servei a molts usuaris que, durant l'any necessitaven de l';ajuda. Ara, molt més. No insisteixo en el que cada parròquia està fent en la seva pròpia Càritas, perquè és conegut per cadascun de vosaltres. Sapigueu que la referida Xarxa està actuant en nom de la diòcesi a favor dels més vulnerables de la nostra societat.
 
 
Ens agradaria donar a conèixer molt més aquesta tasca.
 
 
30-3-2020
 
Algunes orientacions pastorals i doctrinals per aquest temps de pandèmia
Benvolguts germans sacerdots, diaques, religiosos i col·laboradors parroquials:
 
 
Us he enviat diverses notes intentant respondre a algunes qüestions que eren noves i degudes a la situació excepcional que vivim. Sembla en alguns moments que hi ha repeticions o rectificacions. Disculpeu si teniu eixa impressió. Per part nostra és tracta d’atendre pastoralment de la millor manera possible i ajudar-vos en la vostra tasca enmig de la comunitat parroquial. Espero que pugui assolir aquest objectiu.
 
 
Ara he preparat un resum d’allò que us pot interessar més i ho he dividit en tresapartats que ens afecten en les celebracions dels sagraments en aquest temps pasqual i en la atenció pastoral a les famílies dels difunts.
 
 
CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA
 
Donada la greu circumstància del confinament en els nostres domicilis que s’allarga en el temps, i considerant l’impediment per a celebrar la litúrgia comunitàriament a les nostres esglésies, us ofereixo algunes orientacions, al temps que algunes que ja us
he fet en comunicats meus anteriors recordant el que s’estableix ens aquest dies.
 
 
 
1) L’eucaristia, tant a la catedral com a les parròquies i comunitats on es consideri oportú de celebrar-la, tindrà lloc sense la participació física de fidels. Com hem vingut fent aquesta setmana, són de gran ajuda els mitjans de comunicació telemàtica
en directe, no gravats. Cal indicar que la missa «sense poble» no vol dir «amb l’absència del poble», ja que en l’eucaristia tot el Cos de Crist hi és present (totus Christus). Els qui no teniu la possibilitat de reproduir telemàticament aquestes celebracions, recordeu que la celebració litúrgica en l’ordre de la gràcia té tot el valor.
 
És bo, i n’estaran contents, que els fidels sàpiguen l’hora que el mossèn celebra l’eucaristia a la parròquia, encara que no sigui retransmesa telemàticament. Us podeu fer acompanyar, present-cialment, per una persona de confiança, guardant sempre la
prudència i les normes sanitàries vigents. La resta de fidels, des de casa, es poden unir a la pregària de tota l’Església.
 
 
2) L’eucaristia del Diumenge de Rams se celebrarà commemorant l’entrada del Senyor a Jerusalem segons la fórmula tercera, o entrada senzilla (Missal Romà, p. 207), ometent el ritus de la processó i de la benedicció dels rams. En el meu cas la
celebraré a les 12 hores a la Catedral
 
 
3)La missa del Crisma, amb la benedicció dels Sants Olis, la celebraré per tota la diòcesi a la catedral, el dia 7 d’abril, a les 7 h. de la tarda. La missa, sense la participació presencial del Poble sant de Déu i, per tant també, sense la participació
dels preveres, diaques, consagrats i consagrades. Únicament invitaré els tres arxiprestes de la ciutat. La distribució dels Sants Olis es farà més endavant, quan acabi l’estat d’alarma. La renovació de les promeses sacerdotals, com indicava la carta del president de la Conferència Episcopal Espanyola, que ja heu rebut, queda traslladada en la nostra diòcesi al dia de la Solemnitat de Crist, Sacerdot per Sempre, el proper
4 de juny.
 
 
4)Recordo que pel que fa al Tridu Pasqual, el que estableix el «Decret en temps de Covid-19» de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del passat 19 de març (Prot. N. 153/20): El Dijous Sant, en la mesura de la possibilitat real establerta per aquells a qui competeix, es pot celebrar la Missa de la Cena del Senyor. Sabeu que s’ha concedit excepcionalment a tots els preveres la facultat de celebrar en aquest dia la missa sense poble, en un lloc adequat. El lavatori dels peus, que és facultatiu, s’omet. Al final de la Missa de la Cena del Senyor s’omet també la processó i la reserva en el sagrari del Santíssim Sagrament. Els preveres que no tingueu la possibilitat de celebrar la missa han de rezar Vespres (cf. Liturgia Horarum LH II, p. 391). Jo celebraré aquesta festa a la Catedral, a les 19 h.
 
 
El Divendres Sant es pot celebrar la Passió del Senyor. Cal afegir en la Pregària universal, abans de la darrera intenció del Missal, aquesta altra:
«Preguem també pels afectats per la pandèmia que ens afligeix, pels professionals de la salut que els atenen, pel repòs etern dels qui han mort i pel consol dels seus familiars i perquè Déu totpoderós allunyi del món aquest mal.
Oració en silenci. Després el sacerdot diu: Oh Déu, refugi en les dificultats, força en la malaltia, consol en les llàgrimes, mireu benignament la nostra tribulació, aparteu del món el mal que el pertorba, i confirmeu-nos en la fe i en la caritat, perquè no dubtem de la vostra providència de
Pare. Per Crist, Senyor nostre».
 
 
L’adoració de la creu consistirà en un breu moment de silenci, després d’una invitació als presents a realitzar-la de forma conjunta. Aquest acte el celebraré a la Catedral a les 17 h.
 
 
La Vetlla Pasqual, en la mesura de la possibilitat real establerta per aquells a qui competeix, es podrà celebrar amb aquestes condicions: per a l’«Inici de la vigília o lucernari», celebrada en el mateix presbiteri, s’omet el foc, s’encén el ciri i, omesa la processó, es fa el pregó pasqual (Exsultet). A continuació segueix la «Litúrgia de la Paraula». A la «Litúrgia baptismal», omesa la benedicció de l’aigua, tan sols es renoven les promeses baptismals (cf. Missale Romanum, p. 371, n.55 o Missal Romà, p. 255). Seguidament se celebra la «Litúrgia eucarística». Els qui no participen de la Vetlla Pasqual celebrada a l’església, han de resar l’Ofici de Lectura indicat per al Diumenge de Pasqua (cf. Liturgia Horarum II, p. 446). Es tracta d’una antiga tradició de l’Església pels que no poden participar o celebrar la Vetlla de Pasqua.
 
 
Aquesta celebració la presidiré en la Catedral, a les 23.30 h.
 
 
Per a l’eucaristia del Diumenge de Pasqua, s’omet el ritus de l’aspersió.
 
 
Celebraré aquest dia l’Eucaristia a la Catedral, a les 12 h.
 
 
Recordo que el Divendres i el Dissabte Sant, al migdia, no s’han de tocar les campanes de les esglésies, com es va fent tots aquests dies. Amb tot, a la mateixa hora, es pot fer una pregària en silenci per tots els malalts i damnificats per
l’epidèmia, resant igualment la pregària de l’Àngelus.
 
 
SACRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ
 
 
En relació al sagrament de la Reconciliació en l’actual situació de pandèmia, d’acord amb la Nota de la Penitenciaria Apostòlica del passat 20 de març, recordo que estableix el següent:
 
 
1. La celebració del sagrament, quan sigui el cas, haurà de tenir lloc en un recinte ventilat, fora del confessionari, amb l’adopció d’una distància adequada, amb les mesures sanitàries pertinents, i amb l’absoluta atenció per a salvaguardar la reserva i la
necessària discreció que demana aquest sagrament.
 
 
2. L’absolució col·lectiva tan sols podrà tenir lloc en cas de greu necessitat, com és en una sala o un recinte on es trobin ingressats diversos fidels contagiats en perill de mort. Si malauradament es donés el cas durant la pandèmia, el mossèn que s’hi trobi
té el meu permís per a emprar aquesta fórmula, amb l’obligació d’informar-me personalment abans o després. (cf. Ordo Paenitentiae, n.32).
 
 
3. Aquestes disposicions ens recorden també la importància de valorar més adequadament l’anomenat «acte de contrició perfecta», anomenada també «contrició de caritat», descrita en el mateix Catecisme de l’Església Catòlica, núm.1452.
Quan un creient es troba amb la dolorosa impossibilitat de rebre l’absolució sacramental, s’ha de recordar que la contrició perfecta, procedent de l’amor a Déu estimat sobre totes les coses, expressant en la pregària personal una sincera petició de
perdó i amb el desig de confessar els pecats quan sigui possible. El Senyor atorga el perdó, fins i tot dels pecats més greus.
 
 
PREGÀRIES PELS DIFUNTS I EXÈQUIES
 
 
Atenent una “Orden del Ministerio de Sanidad” del passat 21 de març que té efectes per tot Espanya i mentre duri la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, (adjunto el text del BOE del dia 22) us vull advertir el següent:
 
 
- Vivim en aquest dies unes condicions especials, per això cal que t’atinguis al que disposa aquesta norma, entrada en vigor el dia 14 de març (R. Decret 463/2020).
 
- No s’aplica la necessitat de les vint-i-quatre hores per a poder realitzar l’enterrament d’un difunt.
 
- Afecta a totes les defuncions, independentment de llur causa, excepte la de mort violenta, que és deixa amb el criteri de l’autoritat judicial corresponent.
 
 
En contacte amb els serveis funeraris de Lleida us informo que, quan la família ho demana aquests es posen en contacte, com era habitual, amb el rector a qui correspon per a concertar l’hora de celebració en la Sala Ecumènica. L’empresa disposa de gels
desinfectants i “mascarilles” per tal que el mossèn que presideixi la pregària, si així ho estima, pugui demanar-los quan arribi. Quan es tracti d’una defunció per coronavirus, la funerària es posarà igualment en contacte amb el mossèn de la parròquia que correspongui, i la breu pregària se realitzarà a l’entrada del cementiri, respectant les sempre normes sanitàries. En les parròquies de les nostres comunitats rurals els Ajuntaments han emès ordres al respecte que cal aplicar en aquests mateixos casos. El que disposa l’odre ministerial adjunta justifica que les empreses funeràries no puguin garantir avisar al mossèn amb les 24 hores d’anticipació com succeïa en la situació anterior.
 
 
Us agraeixo la vostra disponibilitat per atendre les persones en aquests moments tan significatius per a les famílies i per les nostres comunitats.
 
 
Lleida, 27 de març de 2020
 
+Salvador Giménez, bisbe de Lleida
Nota del Bisbat de Lleida per la crisi del coronavirus (14/03/2020)

Als membres del poble de Déu de la Diòcesi de Lleida

 

 

Us he enviat anteriorment algunes indicacions sobre la manera de procedir en les activitats pastorals davant del coronavirus. Com be sabeu l’evolució de la situació  provocada és molt ràpida.

 

 

La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal espanyola ha emès una nota que us adjunto i, atenent les orientacions de les autoritats civils,

 

 

1.- Faig meva la nota de l`Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola i determino que siguin d'estricte compliment les recomanacions que conté.

 

2.- Dispenso del precepte dominical,  mentre les disposicions oficials de les autoritats civils no confirmin el final de la situació, sense prejudici de la celebració eucarística particular de cada mossèn.

 

3.- Queden suprimides totes les activitats formatives, durant el mateix període, que es realitzin en locals de l`Església Diocesana.

 

4.- Demano que els temples, en l`horari ordinari, restin oberts al servei de les persones que individualment vulguin anar a pregar.

 

5.- Suspenc el recés quaresmal de la Catedral del dia 15 de març, així com també el dels preveres del dia 16.

 

6.- Constitueixo una Comissió Diocesana, mentre duri la situació tan ràpidament canviant que pateix el nostre poble per causa del coronavirus, per tal de coordinar els serveis sociocaritatius de les parròquies i comunitats cristianes.

 

 

I demano insistentment complir el que l’autoritat civil està prescrivint en cada moment i al mateix temps que, si estan al teu abast, utilitzis els mitjans electrònics més adients per a oferir la Paraula de Déu i ajudar a pregar als membres de la teva comunitat. 

 

 

                                                                       +Salvador Giménez, bisbe de Lleida

Missatge del Bisbe Salvador davant la pandèmia a l'oratori de l'Acadèmia Mariana

El Bisbe de Lleida Salvador Giménez va fer públic el dissabte 21 de març un missatge a tots els fidels de la diòcesi amb motiu de la pandèmia de coronavirus.      

Ulls cristians davant la pandèmia

Us deixem amb l'article que el nostre Bisbe Salvador ha fet arribar a tots els sacerdots de la diocesi i als mitjans de comunicació el 18 de març de 2020. 

 

 

Escric aquestes línies en la tarda del divuit de març i, mirant pensatiu, a través de la finestra els abans bulliciosos carrers que ara estan buits de gents i sense tot just circulació rodada.

 

Segurament ha estat un impuls natural voler escriure alguna cosa sobre la terrible pandèmia que estem sofrint tots. Seria millor estar callat? És menys compromès el silenci? Accepto els riscos que comporta el parlar o escriure sobre un assumpte tan complex, tan tremend i que causa un gran temor en tots nosaltres.

 

L'impuls té una motivació inicial, un desenvolupament i un final amb un enfocament exclusivament cristià. Des de l’Evangeli viscut al si de l’Església catòlica.  

 

És a dir, amb sentiments que neixen del bisbe d'aquesta diòcesi, d'un pastor que cuida el seu ramat, i que es dirigeixen al cor de les persones creients que té encomanades pel Bon Pastor que és Jesucrist. També, per descomptat, aquests sentiments s'acosten a totes les persones que comparteixen amb nosaltres la vida ciutadana.

 

Sobre aquesta dura realitat s'ha escrit molt en aquestes últimes setmanes des de tots els punts de vista. Des de la ciència, la sanitat, la psicosociologia, l'economia, la cultura o les relacions internacionals. S'han valorat les causes, la implantació progressiva i les conseqüències. Hi ha hagut múltiples recomanacions, advertiments i sancions.

 

El resultat és una gran perplexitat que bascula entre la por exagerada o la indiferència més absoluta. És cert que el centre d'aquesta forquilla és molt ampli i abunda la comprensió, la responsabilitat i la solidaritat d'una gran part de la població.

A això s'afegeix un immens agraïment a tots aquells professionals que s'extremen al màxim la seva dedicació i arrisquen les seves vides en favor dels altres.

 

Els ulls cristians, davant l'adversitat, han de situar-se sempre en l'augment de la confiança en Déu. Hem d'intentar fugir de l'angoixa, del desconcert i la desesperació. Són símptomes que afavoreixen l'egoisme i la indiferència. Jesucrist ens demana sempre mantenir la confiança en el Pare i dedicar tots els nostres esforços a servir als germans; és temps de creure, d'esperar i de manifestar una caritat sense límits.

 

És temps de compartir l'oració en família, el nostre temps amb els qui viuen sols, els nostres béns amb els més vulnerables i necessitats, la nostra esperança amb els que sofreixen la por a la malaltia o l'angoixa de no ser ben atesos. És temps de Quaresma que incideix a refer la vida per als cristians; és temps de quarantena per a tots que canvia horaris i disposicions familiars reclosos en els domicilis.

 

Hi ha moltes pregàries i passatges en la Bíblia que ens donen llum en aquest difícil camí; recordem en aquestes circumstàncies l'oració de Azaries, en el llibre de Daniel: "En aquest moment no tenim prínceps, ni profetes, ni caps, ni sacrificis, ni ofrenes... perquè els que en tu confien no queden defraudats" (Dn 3, 38 i seq.). Davant l'abatiment de no tenir res i no saber què fer, girar la nostra mirada al Déu de la misericòrdia i Senyor de tot consol.

 

Demano a tots intensificar l'oració en els vostres domicilis. Utilitzeu el vostre temps per a resar amb els fills. Acompanyeu amb el vostre afecte als majors, que viuen sols complint sempre les recomanacions o els mandats de les nostres autoritats. És una situació que ens obliga a ser escrupolosos en el que ens ordenen per a promoure i cuidar el bé comú.

 

He demanat als sacerdots, diaques i consagrats que dediquin tot el seu esforç per a l'oració i el servei als més necessitats. Que atenguin les indicacions dels responsables públics en les convocatòries de les celebracions sacramentals. No és un capritx de ningú ni és una traïció al nostre ministeri. És el que el Senyor ens demana en benefici de tots.

Demano als col·laboradors i voluntaris de les iniciatives i serveis sociocaritatius de la nostra Església que donin exemple de generositat però també d'estricte compliment de les normes. El martiri és un acte heroic que té una recompensa divina però la possibilitat de servir de contagi de la malaltia als nostres semblants ha de frenar el nostre afany servicial. No oblidem mai que la persona és el centre del nostre interès i de la nostra activitat i no podem arriscar res si pot perjudicar-la o destruir-la.

 

Demano a totes les nostres comunitats una atenció exquisita per a percebre i atendre els grans perjudicis que provoquen aquesta situació: la solitud, la desesperació, la falta d'aliments o medicaments, la impaciència, els enutjos o els descoratjaments per un futur ple d'incertesa. Que la comunitat cristiana es reinventi en les seves relacions i sigui creativa en la seva ajuda contínua.

 

Em sembla que encerto si ofereixo, en nom de tots els cristians, la col·laboració lleial i compromesa a les nostres autoritats civils, sanitàries i de seguretat. I molt més. Els agraeixo vivament el seu servei i la seva preocupació per trobar els mitjans adequats en el combat contra aquesta cruel malaltia.

 

Proximitat a Déu, atenció als afectats, gratitud cap a tots ens ajudarà a mantenir la responsabilitat personal davant aquest esdeveniment. Hem de posar totes les nostres facultats i les nostres disposicions per a defensar el dret de la salut, de la vida en definitiva, de tots. Amb això aconseguirem tenir encesa la flama de l'esperança cristiana, regal de Déu i tasca comuna de l'ésser humà, per a millorar la nostra convivència sense que ningú quedi en la cuneta de la vida.

 

+Salvador Giménez

 

Bisbe de Lleida

 

Lleida, 18 de març de 2020.