Pel que pugueu necessitar i per deixar constància, us informo que el Sr. Bisbe ha signat el següent nomenament:
 

• Mn. Santiago Mataix Gabaldón, nomenat Capellà del Cementiri Municipal de Lleida, amb data 08.01.21.

 

 
Juan Luis Salinas Sánchez
Secretari General i Canceller
Diòcesi de Lleida