|17-11-23| Els bisbes espanyols celebraran la 123è Assemblea Plenària del 20 al 24 de novembre a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). La sessió inaugural tindrà lloc el dilluns 20 a les 11.00 hores amb el discurs del president, cardenal Juan José Omella. Després intervindrà el nunci apostòlic a Espanya, Mons. Bernardito Auza.
 
En aquesta Plenària, els bisbes estudiaran els següents projectes i documents:
  • "Projecte en favor de la dignitat de la persona" de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i la Promoció Humana.
  • Proposta de la Subcomissió Episcopal per a les Relacions interconfessionals i el Diàleg Interreligiós per a la constitució de la Mesa de diàleg interconfessional d'Espanya entre l'Església catòlica i les diferents Confessions cristianes.
  • Directori sobre les retransmissions de celebracions litúrgiques que han redactat de manera conjunta les Comissions Episcopals per a les Comunicacions Socials i per a la Litúrgia.
  • Presentació de la Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida de la posada en marxa del Projecte marc de Pastoral de Joventut.
  • Reglament de l'òrgan de compliment normatiu (Compliance), en el qual ha treballat el Consell Episcopal d'Assumptes Jurídics.

Durant aquests dies, el Servei de coordinació i assessorament de les oficines per a la protecció de menors presentarà el pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic.

 

Per a febrer de 2024 estan programats dos esdeveniments: El Congrés "L'Església en l'Educació" i la Trobada nacional de laics sobre el Primer Anunci. Parlaran sobre els preparatius, els presidents de les Comissions Episcopals per a l'Educació i Cultura i per als Laics, Família i Vida. A més, el Servei de Pastoral Vocacional presentarà el Congrés Nacional de Vocacions previst per a 2025.

 

La Comissió Episcopal per a l'Evangelització, Catequesi i Catecumenat portarà a la Plenària l'edició del nou Catecisme d'adults. I la Comissió Episcopal per a la Litúrgia informarà sobre el 53è Congrés Eucarístic Internacional que se celebrarà a Quito (l'Equador) al setembre de 2024.

 

El mes d'agost passat es va celebrar a Lisboa la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) i la Comissió Episcopal per als Laics, Família i Vida farà balanç d'aquesta trobada.

 
Els bisbes rebran informació sobre la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode que es va celebrar al Vaticà del 4 al 29 d'octubre.
 
A més, elegiran la terna de candidats per al càrrec de director nacional de l'Obres Missionals Pontifícies i estudiaran la proposta de nomenament d'un Jutge Auditor per al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica a Espanya.
 
També estudiaran la proposta de l'Orde dels Carmelites Descalces per a la declaració de santa Teresa Benedicta de la Creu (Edith Stein) com a Doctora de l'Església universal i de la Conferència Episcopal d'Anglaterra i Gal·les per a la declaració de sant John Henry Newman com a Doctor de l'Església universal.
 
Estan previstes les intervencions del bisbe delegat de la Conferència Episcopal Espanyola per a la COMECE, Mons. Juan Antonio Martínez Camino; del rector del Pontifici Col·legi Espanyol San José de Roma; i del rector de la Universitat Pontifícia de Salamanca.
 
Com és habitual en la Plenària de novembre, es revisaran, per a la seva aprovació, la proposta de constitució i distribució del Fons Comú interdiocesà per a l'any 2024 i els Pressupostos per a l'any 2024 de la Conferència Episcopal Espanyola i dels organismes que d'ella depenen.
 
L'Assemblea tractarà diversos assumptes de seguiment; rebrà informació sobre l'estat actual d'Absis (TRECE i COPE) i sobre les OMP; i procedirà a l'aprovació de diferents Associacions Nacionals.