El dia 3 de juliol el Sr. Bisbe admeté a ordres a Josua, seminarista de la nostra Diòcesi, actualment està acabant els estudis de teologia en la Facultat de Teologia de Catalunya, inici del camí que condueix fins a l’ordenació de diaca, primer, i de prevere, després.

 

En el mateix acte ordenà com a diaca permanent al Sr. Luis Manuel Pérez. La cerimònia fou presidida pel Bisbe de la Diòcesi, Monsenyor Salvador Giménez, a qui acompanyava el Bisbe emèrit, Monsenyor Joan Piris, i una trentena de preveres amb nombrosos laics presents en la Catedral i altres que ho feren des de Mèxic i Colòmbia, atesa la procedència d’ambdós.

 

En l’homilia el Bisbe Salvador destacà el text de l’evangeli en el que Jesús “envià” els deixebles relacionant-ho amb la missió del diaca, així com la petició evangèlica de pregueu perquè el Senyor enviï obrers als seus sembrats. 

 

La pregària als sants, per qui era ordenat com a diaca, la presentació dels ornaments diaconals per part de la seva esposa conjuntament amb la seva filla, el lliurament del llibre de la Paraula de Déu i l’abraçada del Bisbe i de la resta de diaques del nostre bisbat, foren moments  particularment emotius de la cerimònia.