Adscripció
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Idioma: 
Català.