Activitats pastorals

    - Catequesi d´infants: (dos cursos) dimarts i divendres, a les 17 h.
    - Catequesi de confirmació: (anys alterns), setmanal, divendres a les 17 h.
    - Càritas parroquial, funciona a manera d´enllaç i campanyes puntuals
    - Grup: Congregació mariana. Foment devoció mariana i Campanya de la Fam.
    - Grup de neteja i litúrgia: neteja, ornamentació i cant.
    - Grup de Vida Creixent: últim divendres de mes, a les 15:30 h.

Altres activitats pastorals: Atenció mensual als malalts...
_____________________________________________________________________________________________

Festivitats pròpies de la Parròquia

    Sant Pere ad Vincula, apòstol, Patró de la Parròquia.
    Ntra, Sra. del Pilar, festa Major, el dia 12 d´Octubre.
    Sant Antolí, el celebra La Llar del Jubilat el dia 2 de setembre.
_____________________________________________________________________________________________

Ressenya històrica

L´església parroquial, dedicada a S. Pere ad Víncula, expressa les característiques de l´arquitectura religiosa de les comarques lleidatanes al llarg del primer i segón traç del segle XVIII. És un bon exemple del barroc classiscista de la Catalunya de Ponent.

És, per tant, d´època o cronologia barroca(1756-1761), inspirat en les formes i sobrietat clàssica del Renaixement.

És de planta rectangular i armoniós en el seu interior. Consta d´una única nau flanquejada per capelles laterals, comunicades entrre si per unes obertures d´arcs de mig punt. La nau central està dividida en tres trams per mitjà de poderosos arcs faixons, coberts amb l´esmentada volta de canó amb llunetes i travessades per finestres rectangualrs.

Les capelles laterals s´obren a la nau lateral a través d´uns arcs de mig punt, separats per pilastres rectangulars adossades que van des de terra fins a la cornisa. Totes les capelles, dues a cada banda de la nau principal, i tres per banda dels laterals, es cobreixen amb voltes d´aresta. L´última és el baptisteri.

La portalada està formada per un  petit arc de triomf, sostingut per columnes amb capitells d´ordre compost, coronat amb un frontó triangular obert per la part superior amb un òcul ovalat. Damunt del qual hi ha una fornícula-actualment tapada amb totxo-, on  s´ovicava una imatge de la Verge del Pilar, flanquejada per la de Sant Pere i Sant Antolí. Destruïdes totes al 1936.

L´autor o arquitecte fou Josep Burria, amb una contrastada reputació com a constructor d´esglésies i tracista. El contracte d´edificació fou signat el 3 de Febrer de 1756 pel Rector Mn. Joan Fco., Josep Burria,mestre de cases, Pau Cassanyes, mestre fuster  i Remigio i Fco. Burria.

La primera pedra, segons l´acta de consagració, es va posar el 25 d´Abril de 1957, dedicada a la Verge del Pilar i a Sant Antolí, tot conservant la titularitat anterior de Sant Pere ad Víncula.

L´església fou acabada l´any 1762, segons decret signat pel bisbe En Manuel Macías i Pedrejón.

Els episodis i els estralls de la guerra Civil(1936 i 1939), van castigar severament aquesta església. Estructura que s´ha anat reconstruïnt a mesura que, per reconstruccions i reformes, ha estat necessari.

En resum, l´església parroquial de Sant Pere ad Víncula de Rosselló és d´un gran interès patrimonial, artístic arquitectònic cultural, amb un acceptable estat de conservació.

Així ho avalen el Dr Ximo Company  Climent, Catedràtic d´Història de l´Art Modern de  l´UvL i Delegat Diocesà del Patrimoni Artístic, i el Dr. Isidre Puig, Sanchís, Professor associat d´Arte Modern  d´Art Modern de LvL segons l´estudi molt acurat que en fan d´aquesta església, i del qual aquesta ressenya n´és un resum. 

Contacte
Telèfon: 
635 323 461
Adreça: 

Plaça de l'Esglèsia,2; 25124 ROSSELLÒ

 

 

Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
Rosselló
Diversos
Habitants: 
3.141
Horari de Misses
Hora: 
17:00
17:00
12:00
Dies: 
Dimecres (a l'estiu, a las 18:00 h).
Dissabtes i vigílies (a l'estiu, a las 19:00 h).
Diumenge i festius.
Idioma: 
Català.
Català.
Català.