El passat 26 de setembre va tenir lloc el primer Consell de la Parròquia Mare de Déu de Montserrat del curs 2015/2016

a partir dels eixos de les àrees de la passada Assemblea Diocesana: Àrea d’evangelització, Àrea d´Acció social i caritativa, Àrea de formació, Àrea de litúrgica i espiritualitat, i per aprofundir en la organització del Bisbat de Lleida.

En aquesta primera trobada s'ha volgut fer una presentació i aprofundiment en la organització del Bisbat de Lleida.

De ben segur  que coneixem quin és el seu organigrama i el seu funcionament, però és important fer-hi una reflexió des de la nostra perspectiva i treball de parròquia.

Les preguntes que hem realitzat són les següents:

En relació a aquestes àrees, plantejaríem cinc qüestions per pensar i respondre a nivell individual i de comunitat:

1.- Creus que és suficient la presència de la nostra Parròquia dins les àrees de

cooperació existent?

2.- Quina presència creus que hauria de tenir la Parròquia de Montserrat en cada una d´aquestes àrees?

3.- A nivell personal m´agradaria tenir acció participativa en..........

4.- Quina presencia puc oferir jo mateix/a i en quina o quines àrees diocesanes de

cooperació?

5.- M´agradaria accedir a més informació sobre...................