Mons. Melchor Bajén Español 

La Capella ardent està situada a la Casa Sacerdotal de Lleida.

La Missa exequial, presidida pel Sr. Bisbe de Lleida, tindrà lloc dijous, 21 de juny, a les 10 hores, a la Santa Església Catedral.

Mons. Melchor Bajén Español, fill de Melchor i Joaquina, va néixer a Monzón el 21 de novembre de 1925. Va ser batejat el 27 del mateix mes i va rebre el sagrament de la confirmació dos anys més tard, el 12 de novembre de 1929.

Va iniciar els seus estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Lleida, entre els anys 1941 i 1948, i posteriorment amb permís del Sr. Bisbe, anar a la Universitat Gregoriana a de Roma, continuant els seus estudis entre els anys 1948 i 1951 a l’Acadèmia Alfonsiana, i a l’Institut Superior de Teologia Moral de la Pontifícia Universitat Latenanense. Va rebre a Roma l’ordenació presbiteral el dia de Sant Josep de 1950.

La seva tasca pastoral a la nostra diòcesi, s’inicia com a coadjutor de la parròquia de Sant Joan Baptista, de Lleida, (1951-1952), passant després a encarregar-se de les parròquies de Sucs i Gimenells (1952-1954). Des de 1954 fins a 1965 va se professor de Teologia Dogmàtica al Seminari de Lleida, actuant, a la vegada, com a capellà del Col·legi de la Sagrada Família.

El 3 de novembre de 1961 es designat Canonge penitencier de la Santa Església Catedral de Lleida i Examinador Prosinodal des de el 1964 a 1966, ocupant el càrrec de Professor de Teologia Moral del Seminari de Lleida entre els anys 1965-1966.

Durant aquest temps i amb permís del Sr. Bisbe tornà a Roma per ampliar els estudis de Moral, durant tres cursos, entre 1966 i 1969, tornant després a la nostra diòcesi on continuà com a Canonge Penitencier i, a més, Canonge Arxiver de la Santa Església Catedral.

Estudiós i investigador, Licenciat i Doctor en Teologia Moral, títol que li fou atorgat el 16 de març de 1973, hi afegí també la Llicenciatura en Teologia Bíblica.

El 17 de desembre de 2007, va rebre de la Santa Seu, la dignitat de Prelat Honorari de Sa Santedat.

Ha mort avui, 20 de juny de 2012, i descansa ja en la Pau del Senyor.