La Capella del Santíssim de l’església de Montserrat de Lleida acollirà missa diària de dilluns a divendres a les 8 del matí a partir de l’octubre. Aquest va ser un dels acords del consell parroquial del passat 24 de setembre que va comptar amb la participació de les persones de la comunitat que tenen una responsabilitat.

El Pla Pastoral pel trienni 2016-2019 que va presentar el bisbe Salvador el passat 22 de setembre en l’acte d’Enviament va ser un dels punts destacats de la trobada. En aquest document el bisbe demana: conversió personal i comunitària; treballar perquè la comunitat sigui un espai de reflexió, celebració i acció; accentuar la comunicació amb les delegacions; oferir la pastoral vocacional als nostres joves; i preparar la visita Pastoral que farà el bisbe per conèixer totes les comunitats de la diòcesi.

Mn. Manel Mercadé, el sacerdot de la parròquia, va fer aquesta reflexió i després van posar en comú diferents informacions relacionades amb la catequesi, l’economia, les obres, Càritas, entre d’altres.