El primer Consell Pastoral Parroquial de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida del curs sempre es fa amb dissabte al matí, ja que en ell s'ha de tractar molts temes i hi ha coses a decidir.

El d'aquest curs va ser el 17 de setembre, van assistir tots els consellers convocats, i després de fer la pregària "als consells" i aprovar l'acta de la sessió es va donar la benvinguda a dos nous membres. La Maria Reimat com responsable del Consell de Joves i el Mateu Aventín com nou director de l'Esplai.

Aquest curs és important per la parròquia perquè celebra 40 anys i també s'ha de fer l'assemblea, que es fa cada 5 anys, per avaluar el que hem fet, com estem i cap a on hem d'anar. D'ara fins al febrer la parròquia entra en un procés de reflexió que culminarà en l'assemblea que tindrà lloc el 4 de febrer. En el procés de reflexió es revisarà les prioritats que es van acordar en l'última per cada un dels grups i es tindrà present, de cara al futur, les prioritats pastorals indicades pel bisbe en el Pla pastoral "No tingueu por... Crist és viu!".

S'ha vist la necessitat de crear una comissió perquè organitzi els diferents actes dels 40 anys de l'obertura de la parròquia. L'acte inicial i de cloenda de l'aniversari, els grups que han de fer celebracions especials com la trobada dels catequistes que han treballat amb els infants de comunió durant al llarg de tot aquest temps, i recordar les absentes, etc.

A l'1 del migdia va finalitzar el Consell amb la pregària de La comunitat al cor.