Organisme del qual depèn
Equip Pastoral
Postuladora
Vice-postulador
Promotor de Justícia
Jutge
Jutge
Notari-Actuari
Membre de la Comissió teològica
Membre de la Comissió teològica
Membre de la Comissió teològica