Informació patrimonial:

El 21 de març de 1740, els regidors de la vila d’Albatàrrec contractaren amb Gabriel Semis, mestre de cases de Corbins, i Anton Semis, mestre de cases de Balaguer, pare i fill, la construcció de l’obra de la nova església parroquial de la vila dedicada a la Transfiguració del Senyor, pel preu de 2.100 lliures. L’església és un exemple d’un barroc que podem denominar atemperat o classicista i que predomina a la primera meitat del segle XVIII, sobretot pel que fa a la portalada de caire clàssic d’ordre toscà.

Font: Informació extreta de L'informatiu del Bisbat de Lleida editat entre el 2001 i 2008

 

Església de planta rectangular de tres naus, amb teulada a doble vessant. La façana principal està precedida per una escala doble que dona accés a la porta que és rectangular, flanquejada per unes pilastres que aguanten un entaulament llis a sobre del qual hi ha un frontó semicircular trencat al mig per una fornícula que també està flanquejada per pilastres que aguanten un frontó triangular trencat; la llinda té decoració geomètrica. Per sobre del portal hi ha un petit rosetó i la façana es remata amb una forma triangular al centre. Al costat esquerra de la façana s’alça el campanar que és de planta quadrangular, amb una finestra d’arc de mig punt per les campanes i rematada per una balustrada.

 

Contacte
Telèfon: 
620 39 87 17
Adreça: 

Pl. de l’Església s/n; 25171 ALBATÀRREC (Lleida)

 

Adscripció
Arxiprestat: 
Equip pastoral
Barriada i Població
Albatàrrec
Diversos
Habitants: 
1.519
Horari de Misses
Hora: 
12:30
17:00
Dies: 
Diumenges i festius
Dimarts
Idioma: 
Català.
Observacions: 
-
De setembre a maig