Diversos
Lloc de naixement: 
Riaza (Segovia)
Anys naixement-defunció: 
1888 a 1971
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1947-1967

Va néixer a Riaza (Segòvia), el 2-XII-1888.

Va estudiar quatre cursos de llatí i humanitats al Seminari de Segòvia. Tres de filosofia i quatre de teologia a la Universitat Gregoriana, de Roma. Doctor en filosofia i llicenciat en teologia, a Roma. Llicenciat en lletres a la Universitat de Madrid.

Prevere des de 17-V-1913.

Coadjutor d’Aguilafuente (Segòvia), professor de teologia al seu Seminari, capellà de l’hospital de Misericòrdia. A l’agost de 1918, secretari de cambra del bisbat. Més tard fou canonge a la catedral de Segòvia, ardiaca i degà. 

El seu nomenament es feia públic el  28-IV-1947. Amadeu Colom va ser elegit vicari capitular, el 17-II-47, al morir el bisbe Villar. Mn. Lluís Borràs, ecònom de la Mitra.

El 3-VIII-1947 se celebrà a la catedral de Segòvia la consagració episcopal d’Aurelio del Pino. El van consagrar Gaetano Cicognani, nunci papal a Espanya, Daniel Llorente i Federico, bisbe de Segòvia i Santos Moro i Briz, bisbe d’Àvila.

Va nomenar vicari general i provisor a Amadeu Colom i Freixa, secretari de Cambra a Eloi Reñé i Oró, promotor de Justícia a Santiago Zarranz i Sangüesa, notari Major a Ramon Espasa i Mor i secretari del Tribunal Eclesiàstic a Josep Portal i Farré.

El 19-X-1947 va fer la seva entrada a Lleida.

El 20-III-1967, el cardenal Gaetano Cicognani, li comunicava, oficialment, que S.S. havia acceptat la renúncia al càrrec de bisbe de Lleida. Se li donava el títol de “Castellum Minus”. Si volia podria usar el de “Olim Episcopus Illerdensis”. Havia de ser secret fins al l-IV-1967, en què ho publicaria “L’Osservatore Romano”.

Va morir a Madrid el 8-XII-1971. Les seves despulles van ser traslladades a Lleida i enterrades a la capella del Santíssim Sagrament, de la catedral de Lleida.

Mn. Ramiro Viola González