Diversos
Lloc de naixement: 
Barbens
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1580-1581

 Nascut a Barbens, al Pla d’Urgell, bisbat de la Seu d’Urgell.

 Barbens era en aquells temps una notòria comanda de cavallers hospitalaris. Més tard passà a ser de la jurisdicció de Sant Joan de Jerusalem, però des de l’any 1874 es parròquia, any en que les jurisdiccions paral·leles van ser units a algun dels bisbats veïns.

 L’any 1575 Carles Domènech, va ser elegit abat de Santa Maria de Vilabertran, prop de Figueres. Però en aquest càrrec ocupà el darrer lloc (1572-1580), ja que des de la butlla Papal “Quae diversa...” moltes jurisdiccions foren suprimides i convertides en circumscripcions parroquials.

 Carles Domènech prengué possessió del seu càrrec de bisbe de Lleida el 6 d’octubre de 1581 i va finir el 21 d’octubre de l’any següent. El van enterrar al cor de la Seu Vella de Lleida davant mateix de la cadira del degà de la catedral.

 Mn. Ramiro Viola González