Diversos
Lloc de naixement: 
Oriola (Alicante)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1543-1553

Nat a Oriola, Alacant. De família noble, va estudiar a Bolònia i a Pavia, obtenint la qualificació de doctor in utroque. Fou inquisidor de València i de Barcelona. A València va intervenir en les Germanies, un moviment social y de protesta, que, un cop més va enrarir les relacions entre el poder central i el perifèric.

Loaces fou nomenat bisbe d’Oriola, la seva ciutat natal on fundà un col·legi universitari. Era amic d’Adrià d’Utrech, bisbe de Tortosa i desprès papa amb el nom d’Adrià VIè.

El seu pelegrinatge episcopal diocesà fou llarg. Fou bisbe d’Elna, quan pertanyia a la província eclesiàstica Tarraconense, bisbe de Lleida on convocà sínode l’any 1545 i bisbe de Tortosa. De Tortosa va ser traslladat a Tarragona però ben aviat el papa Pius II el traslladà a València on hi va morir el 28 de febrer de 1568.

Va ser un dels tres bisbes lleidatans que va participar al concili de Trento.

Al 1549 Benet Sabater, bisbe de Filadèlfia i auxiliar de Loaces, conferí ordes a Roda –llavors encara no, d’Isàvena- amb llicència del bisbe Loaces.

Al sínode de 1550 es disposà, que, durant la celebració de la missa en la que s’hi resés el Credo, els fideles i el celebrant s’agenollarien a l’incarnatus est.

No consta enlloc que el bisbe Loaces intervingués gaire en cap assumpte episcopal desprès de tornar de Trento.

Mn. Ramiro Viola González