Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1334-1340

 Prior de Fraga (1321), era canonge de Lleida quan hi fou nomenat bisbe (1334). La butlla de nomenament porta la data de 24-X-1334. Féu reunir en un sol volum les constitucions dels seus predecessors i prengué part activa en les discussions sobre la concepció de la Mare de Déu, sostingudes entre franciscans i dominics a l’Estudi General. Edificà a la catedral (1335) una capella dedicada a la santificació i concepció de Maria, i assistí a la coronació de Pere IV (1336) i al trasllat a Barcelona de les despulles de Santa Eulàlia. Del 1323 al 1333 actuà com a administrador del comtat d’Urgell. Formà part del consell reial de Jaume II.

Conseller del rei Alfons el Benigne, com a comte d’Urgell. Quan Alfons IV i la seua esposa, Teresa d’Entença, van anar a dirigir personalment la conquesta de l’illa de Sardenya, el van deixar com a rector de Balaguer. 

 Va recopilar les constitucions donades pels seus antecessors en l’episcopat ilerdenc. Afegint-n’hi de noves. 

 És el fundador de la capella de Colom, posada sota la invocació de la Immaculada Concepció de Maria. 

 La instància de Benet XII per a què prengués possessió del bisbat de Lleida és del 23-I-1335. Com l’altra datada a Avinyó, residència papal durant els anys anomenats de “la captivitat de Babilònia”.

 Al morir el bisbe Ferrer Colom, el 4-XII-1340, Benet XII, des d’Avinyó, recordava al capítol de la catedral de Lleida, que la Seu Apostòlica es reservava el dret de provisió de la diòcesi lleidatana.

 Va ser sepultat a la capella, que ell mateix havia manat edificar a la catedral de Lleida.

 Mn. Ramiro Viola González