Diversos
Lloc de naixement: 
Santo Domingo de Silos (Burgos)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1633

Nascut a Santo Domingo de Silos, Burgos. Va estudiar a la Universitat de Sant Salvador d’Onya. Ingressà al monestir de Santo Domingo de Silos. Fou un dels teòlegs escollits per a tractar del matrimoni projectat de la infanta Maria amb el príncep de Gales-Bretaña.

Va ser lector, regent i abat del monestir de S. Vicenç de Salamanca, i del de sant Benet de Valladolid. I dues vegades del de sant Martí, a Madrid. Posteriorment va ser definidor i general de l’ordre benedictina. 

L’any 1627 va ser designat bisbe de santa Fe de Bogotà a les Índies. Per motius de salut i d’edat avançada no va acceptar el nomenament. El mateix any, però, va acceptar el nomenament com a bisbe de la Seu d’Urgell, que va continuar fins que el 1633 fou nomenat bisbe de Lleida.

Aviat va convocar sínode, cosa freqüent a Lleida. Es va dir que havia estat el sínode de les desavinences. 

El 1634 va ser traslladat a la seu de a Tarragona i al 1637 a la diòcesi d’Àvila dels Cavallers, doncs volia acabar els seu dies el més a prop possible de la seva terra natal i de la comunitat on havia fet la professió benedictina religiosa. 

Va morir al monestir de Sant Martí a Madrid l’1-V-1637, abans de prendre  posició de  la diòcesi d’Àvila. Tal i com havia demanat, les seves despulles van ser traslladades a Santo Domingo de Silos, a l’església abacial, ben a prop de la tomba de sant Domingo. A l’epitafi hi van escriure:

 -I·lustrissimus et Rmus. D. D. 

Frater Antonius Perez, Benedictinus,

Litterarum decus linguae pariter et 

Vitae puritate conspicuus. Omniumque

Virtutum genere praeclarus

Mn. Ramiro Viola González