Diversos
Lloc de naixement: 
Nàpols _ Italia
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1583-1585

Nascut l’any 1510 a Nàpols, Itàlia, monjo de Montserrat i bisbe de Lleida. Visqué a la cort de Carles Vè d’Alemanya i Ier d’Espanya.

 Va professar com a monjo benedictí a l’abadia de Montserrat on va ser abat del 1556 al 1559 i reelegit el 1562. Va canviar el seu nom baptismal Marc Antoni pel de professió monàstica, Benet, nom del fundador de l’orde benedictina. 

 L’any 1564 va ser nomenat bisbe de Vic, notable per la implantació o aplicació de les normes conciliars tridentines. El 1564 va ser nomenat bisbe de Girona i el 1583 de Lleida, on, aviat, va convocar sínode demanant subsidis. Se li van atorgar a terminis, però només se li pagà el primer termini. Vivia encara la memòria del bisbe Taxaquet, que també havia demanat ajudes, però que morí poc desprès de entrar a Lleida.

 El rei Felip II preocupat per les dissensions dins el monestir de Montserrat entre monjos catalans i castellans, nomenà Fra Benet, visitador apostòlic del monestir. Aquest coneixia prou bé la situació de Santa Maria de Montserrat doncs, prèviament n’havia estat monjo i abat. Va començar la visita apostòlica acompanyat d’alguns clergues però no va poder concloure-la. Va morir a Montserrat i allà mateix, en un sepulcre que es considerava luxós, fou sepultat.

   ...dum auctoritate Apostolica incumberet

    eiusdem visitationis anno 1585, ibique sepultus”.

 Mn. Ramiro Viola González