Diversos
Lloc de naixement: 
Tarragona
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1599-1620

 

Nascut a Tarragona i de família benestant de comerciants, doctor in utroque... doctor en dret i batxiller en teologia. Fou vicari general d’Elna, Tortosa i Tarragona. Quan fou nomenat bisbe de Lleida el 1599 ho era de València, durant l’arquebisbat de Juan de Ribera, avui sant Joan de Ribera, canonitzat per Joan XXIII l’any 1960.

 La feina del seu episcopat, que li fou encomanada i a la que dedicà la major part del seu temps i de les seves energies, es podria resumir en què va ser l’encarregat de dur a terme l’aplicació dels acords conciliars de Trento, entre els quals el que disposava que els convents de monges de fora poblat es traslladessin dins la població, cosa que li comportà seriosos enfrontaments amb els convents de Sixena, Alguaire i Vallbona. El 1602 reformà la normativa que sols podia batejar-se a la catedral i autoritzà també a fer-ho a la parròquia de Sant Joan. El 1613 publicà la reforma de l’Estudi General de Lleida. Assistí al concili de la Tarraconense el 1617. Celebrà sínodes diocesans el 1600 i el 1618. I el 1614 aprovà les constitucions de l’hospital de Santa Maria. Publicà un catàleg de bisbes lleidatans. 

 Mn. Ramiro Viola González