Diversos
Lloc de naixement: 
Fraga (Huesca)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1585-1586

 Va néixer a Fraga, a 25 quilòmetres de Lleida, llavors diòcesi lleidatana. Ben aviat va passar a ser canonge de Saragossa i ardiaca de Terol.

 L’any 1578 fou nomenat bisbe de Jaca, el 1583 d’Albarrassí. I finalment l’any el 1585, va ser nomenat bisbe de Lleida. 

 L’aplicació de les normes disciplinàries reformadores, aprovades al concili de Trento, continuava essent, en alguns indrets, una assignatura pendent d’examinar i solucionar.

 A les Corts celebrades a Montsó li va ser encomanada la missió de continuar la visita apostòlica al monestir de santa Maria de Montserrat, tasca que ja havia estat iniciada pel seu predecessor y que deixà inacabada a causa de la seva defunció.

 Felip II volia la reforma a Montserrat i que finissin les alteracions d’ordre intern existents. La polèmica entre catalans i castellans era viva i activa. 

 Es pretenia que la reforma de Trento inclogués el fet de que els abats fossin nomenats per trienni. Un trienni de la corona d’Aragó i un altre de la corona de Castella i Lleó. Tot això, però, abans de la separació. La pretensió era que el monestir de Montserrat fos agregat a la congregació monàstica de sant Benet, de Valladolid, i que Montserrat quedes reduït a un senzill priorat. Això, no tirà endavant. En aquest ambient de tensió i dissensió es va trobar el nou visitador apostòlic però havia de continuar l’obra de Fra Benet de Tocco

 Aquesta segona vista, però, també va acabar de forma desafortunada El va acompanyar el clergue Josep de Calassanç, el seu confessor i també el secretari de visita. Aquest darrer fou qui s’encarregà de la narració dels fets d’aquella visita incompleta.

 ...dum prosequeretur visitationem Montiserrati quam suus Decessor inceperat. Obiit in eodem coenobio anno 1568 

 Fou enterrat a Montserrat.

 Mn. Ramiro Viola González