Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1553-1554

Es creu que va néixer a Egea de los Caballeros, Saragossa. El primer de maig de 1553 rebé les butlles papals de nomenament de bisbe de Lleida i en prengué possessió el 10 de juny del mateix any. Fent entrada al bisbat el dia de Sant Andreu, 30 de novembre.

Convocà un sínode diocesà el 17 de gener, però com ja es trobava malament, el va presidir l’ardiaca major.

Van ser anys en que la pesta assotà les terres de Lleida. Eren molts els infants desemparats i destacà la fundació de la casa-hospital d’infants orfes. Se’n van fer càrrec els franciscans. Era un projecte molt ambiciós, encara que econòmicament l’hospital era feble. S’atenia tant a nens i nenes de les terres lleidatanes com de les d’Aragó. Es va provar de unificar les rendes de la casa-hospital amb les de l’Hospital del Sant Esperit, es van fer gestions a Roma amb aquest propòsit, les gestions, però, no van reeixir. I la casa-hospital va esfondrar-se definitivament durant la guerra dels Segadors.

Joan d’Arias va morir a Lleida  i les seves despulles reposen a la catedral lleidatana. 

Mn. Ramiro Viola González