Diversos
Lloc de naixement: 
Vilatoriel (León)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1586-1591

 

Nascut a Vilatoriel província de Lleó. Va ser inquisidor general d’Aragó, on era inclòs el bisbat de Lleida, tot i ser Tarragona “caput et mater...totius provinciae Tarraconensis”

 Fou nomenat bisbe de Lleida el 16 de juny de 1586, al setembre prengué possessió i l’onze de novembre, diada de sant Martí, hi feu entrada solemne.

 Portà a Lleida la mentalitat inquisidora. Entre d’altres coses es va plantejar el problema de la neteja ètnica. A Lleida hi convivien cristians, conversos i moriscos. L’entesa entre els diversos pobles depenia dels llocs i les circumstàncies. En alguns casos era força difícil. I gairebé sempre els anomenats conversos sols ho eren en aparença.

 La memòria dels antics cànons promulgats en els concilis ilerdencs recordava aquesta situació:

  •  els jueus es distingirien dels clergues cristians en la forma de vestir...”resulta excessiu i absurd el fet de procurar imitar l’hàbit de les persones eclesiàstiques, portant capes tancades...”.
  • Referent als moros o sarraïns es deia: "Qualsevol que vengui un cristià o cristiana als sarraïns queda ipso facto excomunicat, i no podrà obtenir el benefici de l’absolució sense la intervenció de la Seu Apostòlica”.

 Amb aquest bisbe es tractà de posar remei a aquesta situació de conversos no convertits. El bisbe no va tenir èxit en la visita canònica a la catedral de Lleida, tema que va haver de deixar al seu successor, doncs va morir el 12 de setembre de1591.

 

Mn. Ramiro Viola González