Diversos
Lloc de naixement: 
Zaragoza
Anys naixement-defunció: 
1589 a 1673
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1656-1664

Miquel d’Escartín nasqué a Saragossa l’any 1589. Realitzà els estudis eclesiàstics a la Universitat de Salamanca, després es dedicà a l’ensenyança a Saragossa i a Osca.

Monjo cistercenc, prengué l’hàbit l’any 1609 al monestir de Santa Maria de Rueda, on d’aquest mateix monestir, en fou abat dues vegades.

Diputat del regne d’Aragó, visitador dels monestirs cistercencs de Navarra. Ocupà el càrrec d’abat del monestir de sant Victorià (actualment del bisbat de Barbastre).

L’any 1647 fou nomenat bisbe de Barbastre, però uns anys més tard, al 1656, fou traslladat al bisbat de Lleida. En aquesta ciutat hi féu l’entrada oficial el 1 de juliol de 1656. La seva butlla de nomenament la signà el Papa Alexandre VII. 

Miquel d’Escartín era conegut com prelat savi, virtuós, vigilant i caritatiu. El seu episcopat lleidatà transcorregué durant la postguerra, temps amb pocs recursos personals i econòmics i amb les ferides encara obertes. Demostrà la seva caritat amb motiu d’un accident que succeí al carrer Major de Lleida, quan unes roques van caure sobre una part del carrer enderrocant unes quantes cases de la costa del Jan. L’ajuda cap als damnificats li va valer la bona fama entre el poble fidel. 

D’aquest període hem de destacar la presència a Lleida de Miquel de Cortiada, catedràtic de prima de lleis a l’Estudi General de la ciutat. Aquest any 1660 publicà un llibre, imprés a Barcelona, amb el títol: Decisiones Reverendi Conciliarii Sacri Regii Senatus Cataloniae... En el llibre hi tractava el tema mai solucionat de la immunitat de l’Església, en aquesta ocasió es limitava al Regne d’Aragó.

El bisbe Miquel d’Escartín mentre va poder s’oposà al trasllat cap a Barcelona del col·legi de Poblet que tenien a Lleida.

El 1664 va ser traslladat al bisbat de Tarassona, on hi va morir el 6 d’abril de 1673.

Mn. Ramiro Viola González