Diversos
Lloc de naixement: 
Llucmajor (Mallorca)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1577-1578

Nat a la població de Llucmajor (Mallorca). Inicià els seus estudis a l’escola lul·liana de Randa- sant Honorat; continuà a l’Estudi General de Lleida i després passà a l’Escola de Bolònia (Itàlia). 

 Miquel Tomàs era un estilista llatí, canonge de l’església de la ciutat de Palma i un dels teòlegs espanyols que participà al concili de Trento (1545-1563). Allí participà en la redacció de les actes conciliars i intervingué en la polèmica del vot que es donava o s’havia de donar als representants-delegats dels bisbes que no hi assistirien. 

 Un cop finalitzat el concili, Miquel Tomàs continuà residint a Roma. D’aquest període romà són les seues publicacions teològiques. Pel mateix període va tenir una amistat notòria amb el nebot i secretari del Papa Pius IV; el futur Sant Carles Borromeu.

 Fou el Papa Gregori XIII qui el nomenà bisbe de Lleida el 8 de novembre de 1577. El nou bisbe arribà a terres lleidatanes el 27 de maig de 1578. Tot i l’aparença de bisbe de present i de futur, la realitat no va ser així.

 Miquel Tomàs, un dels tres bisbes de Lleida que participà en el Concili de Trento i que com el seu antecessor, Antoni Agustín, havia suscitat moltes esperances, va desaparèixer de l’escenari diocesà ben aviat.

 Sobre aquest bisbe es va escriure: A XXVII del mes de maig del any MDLXXVIII. arribà a Leyda lo illustre y reverendo Senyor Don Miquel Tomàs de nació mallorquina, molt bó, sa y gros, de edat de XXXXVIIII anys. 

 Va morir a Lleida el 9 de juliol de 1578 on hi havia viscut al bisbat uns quaranta tres dies. Fou sepultat al cor de la seu prop del bisbe Despuig. La seva mort fou sobtada, tan que no s’havia pogut fer càrrec d’informar-se de la Diòcesi ni d’informar de l’esperit del concili tridentí.

 

Mn. Ramiro Viola González