Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
D'altra jurisdicció resident a la diòcesi
Any naixement: 
1966
Lloc naixement: 
México D.F.
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
06/09/2002
Contacte
Adreça postal: 

C/ Cristòfol de Boleda, 11, 2n-1ª 25006 LLEIDA