Diversos
Religiós
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi