Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Situació: 
Jubilat
Any naixement: 
1936
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
01/11/1959