Producció
Fecha publicación: 
06/10/2017

El programa De Bat a Bat entrevista a los responsables del Centre de Preparació al Matrimoni.

Entrevista CPM DeBataBat #2