Títol
L'Església és notícia 08/12/2013

Campanya " Cap Persona sense salut, cap Persona sense Llar" entrevista amb el president de la fundació Arrels Sant Ignasi Pare Joan Suñol. Recurs Residencial i Pobresa a Lleida.

Campaña " Ninguna persona sin salud, ninguna persona sin hogar" Entrevista con el Presidente de la Fundación Arrels Sant Ignacio Padre Joan Suñol. Recurso Residencial i Pobreza en Lleida.

L'Església és notícia 01/12/2013

Entevista amb la Presidenta de Mans Unides Lleida amb motiu de la campanya de Nadal, el mercadet de labors i el sorteig de quadres de pintors lleidatans.

Entrevista con la Presidenta de Manos Unidas con motivo de la campanya de Navidad, el mercadillo de labores i el sorteo de cuadros de pintores Lleidatans.

L'Església és notícia 24/11/2013

Glossa del nostre bisbe i enrevista amb la Presidenta de Mans Unides, amb motiu de la Campanya de Nadal amb l'exposició de labors, manualitats i sorteig de quadres.

Glosas de nuestro Obispo i entrevista con la Presidenta de Manos Unidas, con motivo de la campaña de Navidad y la exposición de labores y manualidades.

L'Església és notícia 17/11/2013

Entrevista amb la Sra Montserrat Canals, secretaria del equip permanent del projecte d'habitatges Socials del antic seminari del carrer Maragall.

Entrevista con la Sra Montserrat Canals, secretaria del equipo permanente del,proyecto de habitages sociales del antiguo seminario de la calle Maragall

L'Església és notícia 10/11/2013

La Diada de Germanor del 17 de novembre, es el tema de l'entrevista d'aquesta setmana,parlem amb l'ecònom del nostre Bisbat Mossèn Francesc Xavier Jauset.La financiació de l'església en aquests moments.

El dia de la Iglesia Diocesana ( Diada de Germanor a catalunya)se celbra hoy 17 de noviembre y este es el tema de la entrevista de esta semana. hablamos con el Economo de nuestro Obispado Mossèn Francesc Xavier Jauset. La financiación de la Iglesia en estos momentos.

L'Església és notícia 20/10/2013

Parlem amb la delegada de Missions de la Diocesis de Lleida
Monica Cabezuelo sobre la diada del Domund que es celebra el diumenge dia 20 d'octubre.

Hablamos con la Delegada de Misiones de la Diocesis de lleida, Monica Cabezuelo, sobre la celebración del Dia del Domund el domingo 20 de octubre.

L'Església és notícia 03/11/2013

Entrevista a la Mare Superiora de les Germanetes de Santa Tresa Jornet d'Aytona,amb motiu del proces de realització d'una imatge de Santa Tresa jornet que es podrà venerar a la Catedral de Lleida.

Entrevista a la Madre Superiora de las Hermanitas de Santa Teresa Jornet de Aytona, con motivo del proceso de realización de una imagen de Santa Teresa Jornet que se podrà venerar a la Catedral de Lleida

L'Església és notícia 27/10/2013

Entrevista amb el president de l'Adporació nocturna José Maria Ponz i el secretari Jaume Ros Bonet.
El tema: La Centalització de l'Adoració Nocturna i diurna a la Esglesia de Sant Pere, al carrer Major de Lleida.

Entrevista con el Presidente de la Adoración nocturna José Maria Ponz i el secretario, Jaume Bonet.
El Tema: La centralización de l'adoración nocturna i diurna a la Parroquia de Sant Pedro, en la calle Mayor de Lleida.

L'Església és notícia 13/10/2013

Entrevista a membres de Caritas que tenen cura del Area de la gent Gran.

Entrevista miembros de Caritas que tienen que atender el area de la gente mayor.

L'Església és notícia 06/10/2013

Parlem avui amb l'Arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol anfitrió el diumenge dia 13 d'octubre de la Beatificació a Tarragona de 522 martirs pertanyents a 33 causes de les Diocesis de Tarragona, Barcelona, Lleida i Tortosa, a mes de 2 Bisbes Martirs, el de Lleida Salvi Huix i el de Tarragona, Manuel Borras.

Hoy tenemos como invitado al Arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, como anfitrion el domingo dia 13 de octubre de la Beatificación en Tarragona de 522 martires pertenecientes a 33 causas de las Diocesis de Tarragona, Barcelona Lleida i Tortosa, cojuntamente con dos Obispos Martires, el de Lleida Salvi Huix i el de Tarragona, Manuel Borras.

L'Església és notícia 29/09/2013

Parlem del inici de curs al Seminari de Lleida.
Ens acompanyen el Rector del seminari, Mossèn Jaume Pedros i un dels seminaristes mes avançat en la seva preparació al Sacerdoci.

Hablamos del inicio del curso al Seminario de Lleida,como invitados el Rector del Seminario Mossèn Jaume Pedros i un dels seminaristes mas adelantado en su preparación al Sacerdocio

L'Església és notícia 20/09/2013

Entrevista conjunta amb Radio Estel, sobre l'homenatge al nostre Bisbe Joan Piris amb motiu dels 50 anys de la seva ordenació sacxerdotal i 5 de la seva arribada al Bisbat de Lleida. Els Convidats son membres de l'organització i del Petit Cor que faran un Concert amb peçes especialment composades per aquest acte pel seu Director Joaquim Mesalles que també ens acompanya.

Entrevista conjunta con Radio Estel, sobre el homenaje a nuesro Obispo Joan Piris, con motivo de sus 50 años de ordenación Sacerdotal i 5 de su llegada al Obispado de Lleida.
Como invitdos miembros de la organización i del Petit Cor i su director Joaquim Mesalles que preparan un gran concierto para este acontecimiento.

L'Església és notícia 15/09/2013

Entrevista al Pare Millan, Mercedari amb motiu de la Beatificació de 19 Martirs de l'ordre Mercedaria el proper 13 d'octubre a Tarragona. Representació d'un obra sobre el martiri.

Entrevista al Padre Joaquin Millan, Mercedario con motivo de la Beatificación de 19 Martires de la Orden Mercedaria el proximo dia 13 de octubre en Tarragona.
Representación de una obra sobre el Martirio.

L'Església és notícia 08/09/2013
L'Església és notícia 14/07/2013
L'Església és notícia 07/07/2013

Parlem avui al nostre espai amb la germana Isabel de les Carmelites de clausura del Sagrat Cor de la Caparrella.
Ens parle de les celebracions que es fan al Monestir i especialment en aquestes dates de la festa de la Mare de Déu del Carme la seva patrona i alhora patrona de la partida del horta que les envolta, per la qual cosa els joves de la partida preparent la festa.

Hablamos hoy en este espacio con la hermana Isabel de las Carmelitas de Clausura del Covento del Sagrado Corazon de la Caparrella. Nos explica las celebraciones que se hacen al largo del año en el Monasterio y especialmente en estas fechas cercanas a la festividad de la Virgen del Carmen, su Patrona y a la vez patrona de la partida de la huerta que las rodea, por lo que los jovenes agricultores de la partida preparant esta fiesta.

L'Església és notícia 30/06/2013

AMB MOTIU DEL ANY DE LA FE, LA SANTA SEU HA CONVOCAT DIVERSOS COL-LECTIUS, A CONFIRMAR LA SEVA FE DAVANT LA TOMBA DEL APOSTOL SANT PERE.
Un d'aquests col-lectius, son les catequistes, parlem amb Trini Catalan,delegada de Catequesis del nostre Bisbat.
La Jornada Mundial del Catequista a Roma es cel-lebrarà els dies 28 i 29 de setembre.

CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE, LA SANTA SEDE HA CONVOCADO A DIVERSOS COLECTIVOS, A CONFIRMAR SU FE DELANTE DE LA TUMBA DE SAN PEDRO.
Uno de estos colectivos, son los Catequistas de nuestro Obispado, hablamos con Trini Catalan delegada de Catequesis. La Jornada Mundial se celebrarà en Roma los dias 28 i 29 de setiembre.
La Jornada Mundial del Catequista a Roma se cxelebrarà los dias 28 i 29 de setiembre.

L'Església és notícia 23/06/2013

BEATIFICACIÓ DE MES DE 500 MÀRTIRS DE TOT L'ESTAT ESTAT ESPANYOL.
El proper 13 d'octubre a Tarragona es durà a terme l'ecte de beatificació. Parlem avui amb Mossèn Joan Ramon Ezquerra, coordinador de les comissions dels martirs i amb la Sra Flora Grífol, nora d'un germa de Josep Nadal Guiu de Bell-lloch, juntament amb Josep Jordan,els dos molt joves, varen ser martirs. Carinyosament son recordats com: " Els Curetas de Monzon ".

BEATIFICACIÓN DE MAS DE 500 MARTIRES DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL.
El próximo 13 de octubre en Tarragona, tendrà lugar el acto de Beatificación. Hoy hablamos con Mossèn Joan Ramon Ezquerra, coordinador de las comisiones de los martires i con la Sra. Flora Grifol, nuera de un hermano de Josep Nadal Guiu de Bell-Lloch, que juntamente con Josep Jordan,los dos muy jovenes, fueron martires. Cariñosamente son llamados " Los Curetas de Monzon"

L'Església és notícia 16/06/2013

Els convidats d'aquest diumenge son,Oscar Costa, president dels Centres d'Esplai Cristians i Xavier Nus, secretari dels Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Verge Blanca de Lleida, que aquest any compleis 40 anys educant en el lleure i per la vida.
Ens parlen de les Vacances per Creixer d'aquest estiu,dels seus objectius, de les opcions que tindran els nens i els llocs on es duran a terme.

Los invitados hoy son Oscar Costa, presidente y Javier Nus secretario de los Centros d'Esplai Cristianos de la Fundación Virgen Blanca de Lleida, que este año celebran su 40 aniversario educando para el tiempo libre y la vida.
Nos hablan de las vacaciones para Crecer de este verano, sus objetivos i las opciones que pueden tener los que quieran participar.

L'Església és notícia 09/06/2013

Mossèn Francesc Xavier Jauset, Econom del Bisbat de Lleida, ens parlar avui de la importancia de posar les dos X a la declaració de la renda. També fa referencia a els projectes del Bisbat en vers la situació de probresa i manca d'habitatge, de moltes families.

Mossèn Francesc Xavier Jauset, Economo del Obispado de Lleida, nos habla de la importancia de poner las dos X en la declaración de la renta. Tambien hace referencia a los proyectos del Obispado de Lleida para aliviar en lo que se pueda la situación de pobreza i falta de vivienda de muchas familias.

Pàgines