Títol
L'Església és notícia 17/02/2013

Entrevista amb Mossèn Daniel Turmo, Canonge de la Santa Esglesia Catedral i responsable del Area de Catecumenat de la nostra Diocesis. Amb motiu de la cel-lebració aquests primer diumenge de Cuaresma a la Catedral de Lleida del ritus de l'elecció lliurant als Catecúmens el
simbol de la Fe i el Parenostre.

Entrevista con Mossèn Daniel Turmo, Canonigo de la Santa Iglesia Catedral i responsable del Area de Catecumenado de nuestra Diócesis. El motivo es la celebración este primer domingo de Cuaresma a la Catedral de Lleida del rito de elección, entregando a los Catecumenos el símbolo de la Fe i el Padrenuestro.

L'Església és notícia 10/02/2013

Campanya de la Fam de Mans Unides, parlem amb la presidenta a Lleida la Sra Pilar Menendez sobre els actes que es durant a terme a la Diòcesis de Lleida amb aquest motiu.

Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo.
hablñamos con la presidenta a en Lleida, Sra Pilar Menendez sobre los actos quetendren lugar en la Diócesis de Lleida con este motivo.

L'Església és notícia 03/02/2013

En aquest espai el diumenge 3 de febrer parlem de làrea d'evangelització Gaudium et Spes, amb motiu de la trobada del proper dia 9 de febrer oberta a totes les persones que es senten part de l'església lleidatana. Parlem amb la Delegada de Pastoral Universitaria Silvia Miquel i la Delegada de Missions Monica Cabezuelo.

En este espacio el domingo dia 3 de febrero hablamos de el area de Evangelización: Gaudium et Spes, con motivo del encuentro del proximo 9 de febrero, abierto a todas las personas que se sienten parte de la Iglesia de Lleida.
Hablamos con la Delegada de Pastoral Universitaria Silvia Miquel y la Delegada de Misiones Mónica Cabezuelo.

L'Església és notícia 27/01/2013

Mossèn Jaume Pedros Rector del Seminari Diocesà es el nostre convidat avui amb motiu de l'ordenació d'un nou Diaque a la nostra Diòcesis.

Mossèn Jaime Pedros, Rector del Seminario Diocesano es nuestro invitado hoy con motivo de la ordenación de un nuevo Diacono para nuestra Diócesis.

L'Església és notícia 20/01/2013

En la jornada Mundial de les Migracions,parlem amb Mossèn Joan Mora Coordinador de la Pastoral de Migracions.

En la jornada Mundial de las Migraciones, hablamos hoy con el coordinador de la Pastoral de Migraciones de nuestra Diocesis, Mossè Joan Mora.

L'Església és notícia 13/01/2013

Setmana de pregaria per la Unitat dels Cristians, actes a Lleida, com ha convidada la Delegada d'Ecumenisme i diàleg interrreligiós la Sra. Cesca Agustí.

Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos,actos en Lleida, como invitada la Delegada de Ecumenismo i dialogo interrreligioso, la Sra. Cesca Agustí.

L'Església és notícia 06/01/2013
L'Església és notícia 30/12/2012
L'Església és notícia 23/12/2012
L'Església és notícia 16/12/2012

Entrevista amb Olga Garrofé i Maria Dolores Cabello, sobre la finalitat de Caritas parroquial, com es treballa l'animació i la formació. Accions extraordinaries que es duen a terme per viure el Nadal.

Entrevista con Olga Garrofé i Maria Dolores Cabello,sobre la finalidad de Caritas Parroquial, como se trabaja, la animación i la formación. Acciones extraordinarias que se relizan con motivo de la Navidad.

L'Església és notícia 09/12/2012

Entrevista amb la Secretaria de Missions de la Diòcesis de Lleida, Monica Cabezuelo, amb motiu de la Campanya que es fa per tal d'incloure la realitat Missionera en el treball habitual que fan professors i Catequiates amb un itinerari que comença al Advent i culmina amb la campanya Sembradors d'estrelles i un concurs de Dibuix sobre l'Infancia Missionera " Els nens ajuden als Nens".

Entrevista con la Secretaria de Misiones de la Diocesis de Lleida, Monica Cabezuelo, el motivo es la campanya que quiere dar a conocer la realidad Missionera. Des de el Adviento hasta el dia de la Infancia misionera, con actividades en los Colegios i en las parroquias con los niños de Catequesis. Sembradores de Estrellas i concursode dibujo sobre la Infancia Misionera " Los Niños ayudan a los Niños".

L'Església és notícia 2/12/2012

Entrevista amb Lourdes Gilgado, membre del COF, Centre Orientació Familiar de la Diòcesis. Per donar a coneixer tots els serveis que ofereixen a les families i persones amb problemes.

Entrevista con la Sra Lourdes Gilgado, miembro del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, para dar a conocer todos los servicios que ofrecen de orientación a las familias i personas con problemas.

L'Església és notícia 25/11/2012
L'Església és notícia 18/11/2012

Amb motiu de la sisena trobada Nacional de la Divina Misericordia, que aquest any es fa el 24 de novembre a la Sagrada familia de Barcelona.
Entrevista amb la Sra Marta Figuera i Eva Sallen membres de l'Apostolat de la Divina Misericordia, que ens parlen dels actes d'aquest esdeveniment a nivell Nacional.

Con motivo del 6º encuentro Nacional de la Divina Misericordia que se celebra este año en Barcelona el 24 de noviembre sabado, al templo expiatorio de la Sagrada Familia.
Entrevista con la Sra Marta Figuera i Eva Sallen miembros del apostolado de la Divina Misericordia, nos hablan de los actos de este acontecimiento a nivel Nacional.

L'Església és notícia 0011/11/2012

Entrevista amb l'Econom del Bisbat de Lleida Mossèn Francesc Xavier Jauset. Amb motiu de la celebració el proper diumenge dia 18 de novembre de la " Diada de Germanor" amb el Lema aquest any " Ajuda a la teva Parroquia, i guanyem tots".

Entrevista con el Economo del Obispado de Lleida, mossèn Francisco Javier Jauset. El motivo es la celebración el próximo domingo dia 18 de noviembre de la " DIada de Germanor " que este año se celebra con el Lema " Ayuda a tu Parroquia, ganamos todos ".

L'Església és notícia 04/11/2012

Entrevista a la Delegada de la Pastoral de la Salud Montse Esquerda i la responsable de l'acompanyament al Dol Anna Maria Agusti Farreny,per donar a coneixer la tasca que des de l'Esglesia de Lleida s'està fent en l'acompanyament al malalt i a les persones que han passat per moments dificils envers malalties o mort d'algun familiar.

Entrevista a la Delegada de la Pastoral de la Salud Montse Esquerda o la responsable del acompañamiento al duelo Anna Maria Agustí Farreny, para dar a conocer la tarea que desde l Iglesia de Lleida s'está haciendo en la atención al enfermo i a las personas que estan pasando por momentos dificiles, en quanto a enfermedades graves o perdida de un ser querido.

L'Església és notícia 28/10/2012

Entrtevista al President i Vicepresident, de l'Agrupació Ilerdenca de Pesebristes de Lleida, Angel Leon i Jordi Curcó, amb motiu de la trobada de Pesebristes de Catalunya i Balears, que aquest any s'ha fet a Lleida.

Entrevista al Presidente i Vicepresidente de la Agupación Ilerdenca de Pesebristes de Lleida, Angel Leon i Jordi Curcó, con motivo del encuentro de Pesebristas de Catalunya i Baleares que este año se ha realizado en Lleida.

L'Església és notícia 21/10/2012

Entrevista a la Dlegada de Missions del Bisbat de Lleida, Monica Cabezuelo, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Missions DOMUND 2012

L'Església és notícia 0007/10/2012
L'Església és notícia 0030/09/2012

Pàgines