Durant aquest curs 2020-2021, el programa Joves en Valors de Càritas Diocesana de Lleida s'ha fet present en centres educatius d'arreu del territori per explicar diferents realitats amb què treballa Càritas Diocesana de Lleida.

 

Consum responsable, Antirrumors, Processos migratoris i projectes amb metodologia Aprenentatge Servei, aquestes són algunes de les temàtiques que s'han treballat a més d'una vintena de grups d'adolescents d'entre 13 i 18 anys. En alguns casos, s'ha pogut dur el testimoni de Càritas dins les programacions curriculars d'algunes de les assignatures obligatòries.

 

Des del programa es considera molt important sensibilitzar la població més jove sobre les diferents realitats amb què es conviu per poder, entre totes i tots, avançar cap a societats socialment més justes.

 

Font: Càritas Diocesana de Lleida.